Chwilio'r wefan
English
Big group of people

Gwasanaethau Partneriaeth Rhieni - ADY (AAA gynt)

I bobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yn Abertawe.

Worm's Head, Rhosilli

Rydym yma i'ch helpu!

Mae ein llinell gymorth ar gael o ddydd Llun i ddydd Iau rhwng 8.30am a 5:00pm

a ddydd Gwener rhwng 8.30am a 4.30am

Ffôn: 01792 636162

E-bost: ALNU@abertawe.gov.uk

pps logos

Wedi'i bweru gan GOSS iCM