Chwilio'r wefan
English
Tick in a box

Gwneud cais am ad-daliad Treth y Cyngor

Os rydych wedi talu gormod o Dreth y Cyngor, gallwch wneud cais am ad-daliad.

Mae modd gordalu am y rhesymau canlynol:

  • Gadael eiddo
  • Gostyngiad neu eithriad
  • Gostyngiadau i bensiynwyr
  • Gostyngiadau band
  • Cymhorthdal i bobl anabl

Ar ôl dilysu eich cais, byddwn yn ymdrechu i'ch ad-dalu o fewn 7 i 10 niwrnod.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM