Chwilio'r wefan
English

Y ddinas yn canolbwyntio ar sut gall celf helpu gweithredaeth

Bydd arddangosfa bwerus newydd yn Abertawe yn dangos sut gall y celfyddydau gael eu defnyddio i brotestio - a sut gall dyhead am newid cymdeithasol ysgogi creadigrwydd.

Bydd yn dod â chelfweithiau cyfoes a deunyddiau archifol at ei gilydd yn ogystal â phethau cofiadwy, ffotograffau, cyfweliadau a chelf a ddarperir gan fwy na 200 o unigolion a sefydliadau o'r ddinas ac o bob rhan o Gymru.

Mae'r testunau yr ymdrinnir â hwy'n cynnwys newid yn yr hinsawdd, hiliaeth,  cydraddoldeb rhyw a hawliau LGBT+.

Mae'r arddangosfa Ways Of Protest yn agor ar 28 Tachwedd yng nghanol y ddinas yn Elysium, a chaiff ei chyd-gynhyrchu gan yr oriel, Rhaglen Cyfuno'r ddinas ac Amgueddfa Abertawe, sydd ill dau'n rhan o Adran Gwasanaethau Diwylliannol Cyngor Abertawe.

Mae'r arddangosfa'n rhan o ŵyl Gwneuthurwyr Newid y ddinas, dathliad o'r frwydr am gydraddoldeb cymdeithasol yn Abertawe a'r tu hwnt.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae gweithredaeth bob amser wedi bod yn bwysig wrth annog newid cymdeithasol yng Nghymru felly mae'n iawn fod y gwaith celf a'r creadigrwydd sy'n gysylltiedig â hyn yn cael eu dathlu."

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM