Chwilio'r wefan
English

Gwaith yn datblygu ar safle hanesyddol

Mae gwaith yn datblygu ar un o brosiectau adfywio allweddol Abertawe.

ClockTower01

Bydd y cynllun gan Gyngor Abertawe yn rhoi bywyd newydd i bwerdy a thai allan Gwaith Copr yr Hafod-Morfa.

Mae'r prif gontractwr, John Weaver Contractors o Abertawe, wedi bwrw ymlaen â'r gwaith yn unol â chyfyngiadau'r llywodraeth drwy gydol y pandemig.

Mae cyd-gwmni o Dde Cymru, Hayes Engineering & Cladding Ltd, wedi cynhyrchu - ac yn gosod - y fframwaith dur a fydd yn ailgreu tŵr cloc gwreiddiol y pwerdy.  Maent hefyd wedi cynhyrchu'r ffrâm ar gyfer canolfan ymwelwyr newydd Penderyn, y byddant hefyd yn ei osod, a bydd adeilad arall a llwybr yn dilyn hyn.

Mae gwaith adeiladu'n parhau ar y safle hanesyddol, gyda chwmni Cymreig Penderyn Whisky yn bwriadu agor atyniad i ymwelwyr yno'r flwyddyn nesaf. Bydd distyllfa ar y safle hefyd yn ychwanegu at gyfleusterau presennol y cwmni.

Gwnaed y gwaith yn bosib diolch i grant gwerth £3.75 miliwn gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yng Nghymru.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae'n dda gweld bod y gwaith yn dod yn ei flaen yn dda; rydym yn cyflawni'n cynlluniau i adfywio un o leoliadau treftadaeth mwyaf eiconig Abertawe."

Meddai Terry Edwards, rheolwr-gyfarwyddwr John Weaver Contractors, "Rydym yn falch iawn o'r cynnydd a wnaed ar y prosiect mawreddog hwn sydd mor agos at ein pencadlys yn yr Hafod."

Meddai Paul Bryant,, rheolwr prosiect oHayes Engineering & Cladding Ltd, "Mae'r prosiect hwn yn heriol yn dechnegol, ond drwy weithio'n agos gyda John Weaver Contractors, rydym wedi gallu adeiladu a chodi'r adeileddau dur newydd."

Meddai Richard Townend, o GWP Architecure, "Mae'n wych gweld yr adeileddau newydd hyn yn cael eu gosod ar y safle hanesyddol hwn; bydd yr elfennau newydd hyn yn ategu'r gwaith cadwraeth helaeth sy'n cael ei wneud fel rhan o'r prosiect hwn."

Mae'r cyngor yn goruchwylio'r gwaith trawsnewid fel rhan o'i gynlluniau i adfywio coridor isaf afon Tawe.

Daeth Cwm Tawe Isaf yn ganolfan flaenllaw ar gyfer mwyndoddi copr yn y 18fed ganrif. Sicrhaodd y cyngor grant Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol gwerth £3.75m ar gyfer y gwaith helaeth i drawsnewid safle'r Hafod-Morfa, ac mae gwaith ychwanegol i adeiladau hanesyddol eraill yn yr ardal yn cael ei gefnogi gan gyllid adfywio Llywodraeth Cymru.

Lluniau: Fframwaith dur tŵr cloc newydd Gwaith Copr yr Hafod-Morfa yn cael ei osod.

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM