Chwilio'r wefan
English

Grant COVID hollbwysig gwerth £50,000 wedi'i sicrhau ar gyfer adeilad eiconig

Bydd un o adeiladau mwyaf hanesyddol Abertawe'n elwa o grant hollbwysig gwerth £50,330.

Tabernacle03

Dyfarnwyd yr arian i Gapel y Tabernacl Treforys i'w helpu i wynebu heriau'r pandemig.

Bydd yn helpu gyda'r colled incwm a gafwyd gan fod bron pob grŵp cymunedol wedi rhoi'r gorau i gwrdd yno dros dro, ac i ariannu gwaith cynnal a chadw angenrheidiol i'r adeilad.

Sicrhawyd y grant gan sefydliad ymgorfforedig elusennol Capel y Tabernacl Treforys, sy'n cydweithio â swyddogion Cyngor Abertawe i sicrhau bod y Tabernacl yn ganolbwynt cymunedol ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Fe'i dyfarnwyd i sefydliad ymgorfforedig Capel y Tabernacl Treforys dan Gronfa Adferiad Diwylliannol Llywodraeth Cymru ar gyfer y sector treftadaeth - ac mae'n dilyn dyfarniad blaenorol o £64,200 at ddibenion tebyg.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet y Cyngor dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Rydym yn gweithio'n galed gyda phartneriaid i sicrhau bod y Tabernacl yn rhan bwysig o'r gymuned am flynyddoedd lawer i ddod - a bydd y gefnogaeth hon yn helpu."

Mae sefydliad ymgorfforedig Capel y Tabernacl Treforys a'r cyngor am i'r lleoliad gael dyfodol disglair; cyflawnwyd cam un cynllun parhaus i'w adfywio'n ddiweddar.

Mae'r fenter wedi derbyn croeso cynnes gan bobl Abertawe, gan gynnwys y rheini sy'n bwriadu cynnal gweithgareddau yn yr adeilad a'r rheini sy'n mwynhau cymryd rhan ynddynt.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM