Chwilio'r wefan
English
question mark in circle

Sut ydw i'n pleidleisio?

Paratowch i fwrw pleidlais ym mis Mai.

Gwnewch gais am bleidlais drwy'r post yn awr ar wefan y Comisiwn EtholiadolYn agor mewn ffenest newydd 

Yn y DU, gallwch fwrw pleidlais mewn tair ffordd wahanol.

Mae gwefan y Comisiwn Etholiadol yn esbonio beth yw'r rhain.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu pleidleisio - cofrestrwch i bleidleisio nawr yn GOV.UK/ cofrestru-i-bleidleisio.

Os ydych yn fyfyriwr gallwch gofrestru yn eich prifysgol a'ch cyfeiriad cartref, ond gwnewch yn siŵr mai dim ond unwaith rydych yn pleidleisio.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM