Chwilio'r wefan
English

Cyngor yn gweithio gyda'r Lleng Brydeinig Frenhinol ar gyfer digwyddiadau Coffa diogel

Mae'r Lleng Brydeinig Frenhinol a Chyngor Abertawe wedi ymuno i nodi'r rheini yn y lluoedd arfog sydd wedi gwasanaethu eu gwlad.

Remembrance bench

Mae seremonïau Dydd y Cofio eleni wedi'u haddasu fel y gall cyn-filwyr a'r cyhoedd gael cyfle i dalu teyrnged i'r rheini a laddwyd a'r rheini sydd wedi gwasanaethu mewn ffordd ddiogel ac ystyrlon.

Cynhelir Sul y Cofio yn ystod y cyfnod atal byr ac mae canllawiau Llywodraeth Cymru'n dweud ni ddylid cynnal unrhyw ddigwyddiadau mewn mannau addoli ac ni ddylid cynnal gorymdeithiau ar y diwrnod hwnnw.

Mae digwyddiadau coffa Abertawe eleni fel a ganlyn:

·       Ar gyfer Sul y Cofio, talwyd teyrnged gan Gynrychiolwyr y Lleng Brydeinig Frenhinol, Yr Arglwydd Raglaw, Louise Fleet, Arglwydd Faer Abertawe, y Cynghorydd Mark Child, Arweinydd Cyngor Abertawe Rob Stewart a Hyrwyddwr Lluoedd Arfog y Cyngor, y Cynghorydd Wendy Lewis, mewn ymweliad â Senotaff Abertawe ar Hydref 22, gan gadw pellter cymdeithasol.

·       Bydd Cyngor Abertawe yn goleuo Neuadd y Ddinas yn goch ar noson Sul y Cofio a phob nos hyd at ac yn cynnwys 11 Tachwedd.

·       Fel rhan o ddigwyddiadau coffa 11 Tachwedd, bydd Great Western Railway yn trefnu bod trên arbennig y Pabïau yn cludo torchau gan bobl Abertawe i'w gosod wrth ei chofeb ryfel ar blatfform 1 yng ngorsaf Paddington ar 11 Tachwedd.

·       Bydd sgrîn Sgwâr y Castell yn dangos darllediad y BBC o ddigwyddiadau coffa cenedlaethol ar Sul y Cofio ac ar 11 Tachwedd.

·       Oherwydd canllawiau Llywodraeth Cymru, ni fydd unrhyw weithgaredd ffurfiol ger y Senotaff ar y promenâd ar Sul y Cofio. Caniateir teyrngedau unigol yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru sydd ar gael yma: https://llyw.cymru/cyfnod-atal-y-coronafeirws-cwestiynau-cyffredin

·       Gellir cynnal digwyddiadau coffa personol ar raddfa fach ar sail unigol ar Sul y Cofio mewn senotaffau lleol ar draws Abertawe.

·       Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru ynghylch cynnal cynulliadau awyr agored ar ôl 9 Tachwedd, cynhelir digwyddiad coffa ar raddfa fach ger y Senotaff ar y promenâd ar 11 Tachwedd.

·       Cynhelir gwasanaeth yn Eglwys y Santes Fair ar 11 Tachwedd a fydd trwy wahoddiad yn unig.

Meddai Philip Flower, Cadeirydd y Lleng Brydeinig Frenhinol, "Oherwydd pandemig COVID-19, bu'n rhaid i ni addasu ein cynlluniau'n helaeth ar gyfer digwyddiadau coffa eleni yn Abertawe er mwyn sicrhau diogelwch pobl yn unol â chyngor diweddaraf y Llywodraeth.

"Fodd bynnag, trwy weithio gyda Chyngor Abertawe, rydym wedi llunio rhaglen o ddigwyddiadau coffa i sicrhau ein bod yn talu teyrnged mewn modd diogel ac ystyrlon i'r rheini sydd wedi rhoi eu bywydau ac i'r rheini sydd wedi gwasanaethu eu gwlad."

Meddai Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe, "Er ein bod wedi gorfod addasu rhai o'n cynlluniau i sicrhau diogelwch pobl, rydym yn benderfynol o gofio am y rheini sydd wedi gwasanaethu a'r rheini sydd wedi rhoi eu bywydau dros eu gwlad.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM