Chwilio'r wefan
English

Siopwch yn lleol, siopwch yn Abertawe, meddai masnachwyr a'r cyngor

Mae masnachwyr Abertawe'n annog pobl i barhau i siopa'n lleol yn ystod y cyfyngiadau symud ac wedi hynny.

Shop Local Morriston 01

Maent yn gweithio gyda Chyngor Abertawe i lansio ymgyrch #SiopanLleolynAbertawe y penwythnos hwn.

Bydd y fenter yn cwmpasu'r holl ardal a bydd yn dechrau drwy ganolbwyntio'n arbennig ar ardal Treforys i adeiladu ar waith adfywio presennol yno.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet y Cyngor dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae manwerthwyr a busnesau lletygarwch lleol wedi parhau i ddangos eu gwerth go iawn yn ystod y pandemig.

"Maent wedi bod yma i Abertawe - ac mae preswylwyr lleol wedi'u cefnogi fel maen nhw wedi'i wneud ers cenedlaethau.

"Fodd bynnag, mae'r tirwedd fusnes yn un heriol ac rydym am i'r siopau lleol ffynnu wrth i bobl eu mwynhau'n ddiogel ac yn unol â'r cyfyngiadau."

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM