Chwilio'r wefan
English

Siopwch yn lleol, siopwch yn Abertawe, meddai'r cyngor a masnachwyr

Mae masnachwyr o gwmpas Abertawe'n annog pobl i barhau i siopa'n lleol wrth i ganolfannau siopa ardal helpu'r ddinas i arwain y ffordd allan o'r pandemig.

ShopLocal080721

Maent yn gweithio gyda Chyngor Abertawe, sydd wedi lansio cam newydd ei ymgyrch #SiopanLleolYnAbertawe - sy'n dilyn canllawiau presennol y llywodraeth.

Mae'r fenter, a ddechreuodd y llynedd, yn cwmpasu'r holl ardal ac yn canolbwyntio'n arbennig ar ardal Treforys.

Mae'n cyd-fynd â chronfa £20m y cyngor i helpu busnesau'r ddinas a'i chymunedau i ddod allan o bandemig COVID-19 yn gryfach. Bydd y gefnogaeth hon yn cynnwys darparu grantiau ar gyfer busnesau, gwella ardaloedd masnachol y tu allan i ganol y ddinas, gwella cysylltiadau trafnidiaeth a chynigion parcio i helpu i roi hwb i fusnesau lleol.

Meddai Aelod Cabinet y Cyngor, Robert Francis-Davies, "Mae ein hymgyrch siopa'n lleol, sy'n cael ei llywio gan gymunedau, yn canolbwyntio'n arbennig ar fasnachwyr parhaol annibynnol a gobeithiwn y bydd y cyhoedd a busnesau'n ei chefnogi trwy barhau i siopa'n lleol.

"Mae'r cyngor wedi cefnogi busnesau lleol trwy gydol y pandemig gyda mesurau fel cyflwyno miliynau o bunnoedd o arian grant - ac nawr rydym yn mynd gam ymhellach."  

Meddai David Ceri Jones o fusnes Hair by David yng Nghlydach, "Rwy'n gefnogol iawn o'r ymgyrch hon. Mae'n braf gweld bod y cyngor yn cymryd y cam cyntaf.   

Meddai Paul Noakes o Noakes Bakery ym Mhontarddulais, "Rwy'n credu y bydd llawer o bobl o'r sectorau manwerthu lleol a lletygarwch yn cefnogi'r fenter.

Mae BID Abertawe (Ardal Gwella Busnes) yn cefnogi'r ymgyrch. Meddai Russell Greenslade, y Prif Weithredwr, "Rydym yn falch iawn o fod yn rhan o #SiopanLleolYnAbertawe, sy'n pwysleisio bod busnesau - gan gynnwys y rheini yng nghanol y ddinas ac mewn canol trefi lleol - ar gael i helpu i gefnogi pobl drwy'r adferiad yn dilyn COVID. Rydym hefyd yn dathlu Mis Manwerthwyr Annibynnol ym mis Gorffennaf ac yn annog cwsmeriaid i wneud yn fawr o fusnesau bach unigryw ar hyn o bryd."

I ddangos eich cefnogaeth ar gyfer busnesau Abertawe, postiwch fideo o'ch hun ar gyfryngau cymdeithasol gyda neges i ddweud pwy ydych chi a'r rhesymau pam rydych chi'n siopa'n lleol - gan gynnwys y stwnshnod #SiopanLleolYnAbertawe.

#SiopanLleolYnAbertawe - www.abertawe.gov.uk/SiopaLleol

Llun: Swyddogion Cyngor Abertawe'n dosbarthu posteri #SiopanLleolYnAbertawe i fusnesau yng Nghlydach.

 

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM