Chwilio'r wefan
English

Rydym yn eich helpu i gadw'n ddiogel y Nadolig hwn, meddai'r cyngor

Bydd tymor yr ŵyl yn dechrau'r penwythnos hwn - a bydd yn wahanol i bob blwyddyn arall.

AlpineVill01

Y neges allweddol gan Gyngor Abertawe yw: "Mwynhewch - ond byddwch yn ddiogel ac yn gyfrifol."

 

I helpu preswylwyr i fwynhau'r ŵyl mewn ffordd sydd mor ddiogel â phosib, mae gan y cyngor raglen o atyniadau'r Nadolig y mae gan bob un ohonynt elfen ddiogelwch sylweddol.

 

Yn yr un modd, bydd atyniad y Pentref Alpaidd, a gynhelir gan fusnes Sayers Events o dde Cymru gyda chefnogaeth y cyngor, yn atyniad llai na'r digwyddiad Gwledd y Glannau arferol a bydd mesurau diogelu rhag COVID-19 helaeth ar waith. Bydd yn agor cyn bo hir.

 

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod y Cabinet dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Rydym am i'n holl breswylwyr ac ymwelwyr fwynhau tymor yr ŵyl oherwydd bod angen tipyn bach o ddisgleirdeb yn ein bywydau ar hyn o bryd."

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM