Chwilio'r wefan
 • A i Y

S

 • Ailgylchu a sbwriel

  Gwybodaeth am gasgliadau sbwriel ac ailgylchu ymyl y ffordd, safleoedd ailgylchu, ac awgrymiadau ar sut i ailgylchu mwy a lleihau eich sbwriel.

 • Casglu sachau du - Cadwch at 3

  Cesglir gwastraff cartref o ymyl y palmant mewn sach ddu. Caniateir i bob cartref roi hyd at 3 sach ddu allan bob pythefnos.

 • Enwi a rhifo strydoedd

  Mae'r cyngor yn gyfrifol am enwi pob ffordd a stryd, ac am enwi a rhifo'r holl eiddo (preswyl, masnachol a diwydiannol) yn Ninas a Sir Abertawe.

 • Gerddi Southend

  Parc cymunedol gwych yn y Mwmbwls. Eisteddwch yn ôl a mwynhau'r olygfa dros Fae Abertawe wrth i'r plant gael hwyl ar y cyfleusterau chwarae gwych

 • Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe

  Rydym yn darparu sgwteri pweredig, cadeiriau olwyn a chadeiriau olwyn gwthio i helpu pobl â thrafferthion symudedd (drwy anabledd parhaol neu dros dro, salwch, damwain neu oed) i siopa neu ymweld â chyfleusterau eraill yng nghanol dinas Abertawe.

 • Llogi sgipiau ar gyfer gwastraff masnachol

  Rydym yn gallu darparu gwasanaeth sgipiau i fusnesau yn yr ardal leol. Mae sgipiau o wahanol feintiau ar gael ar gyfer gwastraff cyffredinol ac ailgylchu.

 • Llyn Cychod Singleton

  Dewch i reidio pedalo a theithio o gwmpas y llyn neu rhowch gynnig ar chwarae golff gwallgof gyda'r teulu.

 • Masnachu ar y Sul

  Mae Deddf Masnachu ar y Sul 1994 yn gosod cyfyngiadau ar oriau agor rhai siopau manwerthu ar ddydd Sul.

 • Safonau Masnach

  Rydym yn gyfrifol am orfodi cyfreithiau defnyddwyr i annog masnachu teg, diogel a gonest. Mae ein gwaith yn helpu i ddiogelu busnesau a defnyddwyr rhag twyll a masnachu annheg.

 • Sglefyrddio, BMX a Llafnrolio

  Mae parciau sglefyrddio gwych yn Abertawe lle gallwch arddangos a gwella'ch sgiliau sglefyrddio a BMX.

 • Siopa Ailddenfyddio - Trysorau'r Tip

  Atgyweirio, aildefnyddio, benthyg, prynu.

 • Strategaethau, cynlluniau a pholisïau
 • Swyddi

  Ar hyn o bryd mae swyddi gwag ar gael yn Ninas a Sir Abertawe.

 • Swyddi gwag cyfredol

  Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM