Chwilio'r wefan
  • A i Y

Rh

  • Rhandiroedd

    Mae 16 o randiroedd a reolir gan gymdeithasau rhandiroedd. Yn ogystal, mae 1 safle ar dir preifat sydd hefyd yn cael ei reoli'n breifat.

  • Rheoli adeiladau

    Mae Rheoli Adeiladau Abertawe'n wasanaeth rydym yn ei gynnig i sicrhau bod adeiladau'n ddiogel, yn iach, yn gynaliadwy ac yn hygyrch i bob defnyddiwr, boed hynny at ddefnydd domestig, masnachol neu gyhoeddus.

  • Rhyddid Gwybodaeth

    Derbyniwyd Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 gyda'r bwriad y byddai'n annog awdurdodau cyhoeddus i daenu mwy o oleuni ar yr hyn y maent yn ei wneud gydag arian cyhoeddus a pheidio â chefnogi cyfrinachedd diangen.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM