Chwilio'r wefan
English

Masnachu awyr agored: Hwb newydd i ddiwydiant lletygarwch Abertawe

​​​​​​​Mae Cyngor Abertawe wedi rhoi hwb arall i'r diwydiant lletygarwch.

EatingOutdoors

Bydd y cyngor yn parhau i ddarparu trwyddedau am ddim ar gyfer ardaloedd ciniawa awyr agored ar draws Abertawe gyfan tan 31 Rhagfyr.

Bydd y cam hwn - sy'n dilyn atal ffïoedd ar gyfer Trwyddedau Caffis Palmant dros y naw mis diwethaf - yn helpu busnesau wrth iddynt geisio brwydro'n ôl o'r cyfyngiadau symud. Bydd yn helpu i ychwanegu bywyd a bywiogrwydd i strydoedd canol y ddinas.

Fe'i croesawyd gan BID (Ardal Gwella Busnes) Abertawe, sy'n gweithio gydag aelodau ar draws canol y ddinas i'w helpu i sicrhau a chynnal trwyddedau am gynnig gwasanaethau ar yr ardaloedd palmantog, y troedffyrdd a'r priffyrdd ger eu mangreoedd.

Mae'r cymorth ariannol hwn yn rhan o gronfa adfer gwerth miliynau o bunnoedd i helpu busnesau a chymunedau Abertawe adfer o'r pandemig. Disgwylir i'r cyngor gyhoeddi manylion pellach yn y diwrnodau i ddod.

Meddai Arweinydd y Cyngor, Rob Stewart, "Drwy gael gwared ar y costau hyn am weddill 2021 gallwn arbed miloedd o bunnoedd i'r busnesau hyn a rhoi cyfle gwell iddynt ffynnu yn y ddinas yn dilyn llacio'r cyfyngiadau symud.

"Bydd yn helpu i gadw pobl mewn gwaith ac yn rhoi opsiynau mwy diogel i breswylwyr ar gyfer bwyta ac yfed i ffwrdd o'i cartrefi."

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM