Chwilio'r wefan
English

Miloedd yn mwynhau Gorymdaith y Nadolig Rithwir o gysur eu cartrefi eu hunain.

Roedd oddeutu 25,000 o bobl wedi gwylio Cyngor Abertawe'n dechrau cyfri'r dyddiau tan y Nadolig gyda Gorymdaith y Nadolig Rithwir.

Mae'n bosib bod nifer y gwylwyr deirgwaith neu bedair gwaith yn uwch na hynny wrth i deuluoedd ymgasglu o gwmpas tabledi, ffonau clyfar, gliniaduron a chyfrifiaduron i fwynhau'r dathliadau lliwgar.

Er bod mwyafrif y gwylwyr o Gymru, gwyliwyd y fideo gan bobl yn arfordir gorllewinol America ac mewn gwledydd Ewropeaidd fel yr Almaen, yr Iseldiroedd, Sbaen a Sweden.

Roedd llawer o'r adborth a gafwyd gan y rheini a fu'n gwylio'r orymdaith ar dudalennau Facebook ac YouTube Joio Bae Abertawe'n gynnes ac yn werthfawrogol

Ysgrifennodd Alana Gill, "Aww roedd hwn yn wych! Er nad yw'r un peth ag arfer, mae'n helpu i gynnal hwyl yr ŵyl! Buodd fy mab yn gwylio ac roedd e' mor hapus a chyffrous - gofynnodd a allen ni fynd. Roedd rhaid i fi esbonio nad oedd hynny'n bosib eleni! Teimladau cymysg, yn bendant! Er na fydd eleni'r un peth â'r blynyddoedd blaenorol i lawer ohonom, gwnaf fy ngorau glas i gael Nadolig da a cheisio gorffen y flwyddyn ar nodyn da i fy nheulu! Da iawn a diolch am Orymdaith y Nadolig Rithwir 2020!"

Wedi'i bweru gan GOSS iCM