Chwilio'r wefan
English

Gwaith i ailwampio trysor hanesyddol ar y trywydd iawn

Mae gwaith ar brosiect dwy flynedd i adnewyddu adeilad hanesyddol Theatr y Palace Abertawe ar y trywydd iawn.

Palace181120

Ers i'r adeilad ddod i feddiant Cyngor Abertawe - mewn cyflwr ofnadwy - yn y misoedd cyn dechrau'r pandemig, mae swyddogion a phartneriaid wedi gwneud cynnydd da i sicrhau ei fod yn barod am waith ailwampio o safon. Cymerodd y cyngor gamau i gael gafael ar yr adeilad ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol ar ôl blynyddoedd o berchnogaeth breifat a welodd yr adeilad yn dirywio.

Cynhaliwyd arolygon, mae elfennau treftadaeth sydd o bosib yn bwysig wedi'u hadfer yn ddiogel, mae'r lloriau a'r toeon anniogel wedi'u diogelu ac mae sgaffaldau wedi'u codi i sicrhau mynediad.

Fis diwethaf, cyflwynwyd cynlluniau i droi'r adeilad chwe llawr 132 oed yn gartref i fusnesau technegol, cychwynnol a chreadigol.  Os caiff caniatâd cynllunio a chaniatâd adeilad rhestredig eu cymeradwyo, bydd y cyngor yn dechrau chwilio am brif gontractwr yn gynnar yn y flwyddyn newydd.

Mae'r cais am ganiatâd cynllunio a chaniatâd adeilad rhestredig - sydd newydd ei gyflwyno i adran gynllunio Abertawe - yn dangos bod adeiledd yr adeilad yn cael ei gadw, gyda nodweddion hanesyddol gwreiddiol yn cael eu cadw a'u hadnewyddu a rhai yn cael eu hailosod.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM