Chwilio'r wefan
 • A i Y

P

 • Canolfan Chwaraeon Pentrehafod a Pwll Nofio

  Cyfleuster lleol yn cynnig rhaglen amrywiol o weithgareddau i'r holl deulu. Rheolir Neuadd Chwaraeon a Phwll Nofio Pentrehafod gan y cyngor.

 • Canolfan Hamdden Penlan

  Mae Canolfan Hamdden Penlan yn gyfleuster cymunedol arbennig gyda phwll nofio wyth lôn gwych, amrywiaeth eang o ddosbarthiadau ffitrwydd a champfa sy'n llawn y cyfarpar diweddaraf. Rheolir Canolfan Hamdden Penlan gan ein partner Freedom Leisure.

 • Canolfan Hamdden Penyrheol

  Mae Canolfan Hamdden Penyrheol yn cynnig rhaglen ffitrwydd helaeth ar gyfer oedolion a phobl ifanc. Mae hefyd yn cynnig rhaglen nofio ac mae cyrtiau sboncen ar gael i'w llogi, yn ogystal â nifer o gyfleusterau chwaraeon eraill. Rheolir Canolfan Hamdden Penyrheol gan ein partner Freedom Leisure.

 • Casglu sachau pinc

  Gallwch ddefnyddio sachau pinc ar gyfer plastigion. Rydym yn eu casglu yn ystod eich wythnos binc.

 • Cefnogaeth i Blant a Theuluoedd

  Cymorth i deuluoedd, amddiffyn plant, maethu, mabwysiadau

 • Cyflogaeth Plant - Y weithdrefn ymgeisio

  Cyn cyflogi plentyn, mae'n rhaid i'r cyflogwr anfan hysbysiad ysgrifenedig i'r Awdurdod Lleol gan ddefnyddio ffurflen gais am drwydded gyflogaeth.

 • Cynnig Ysgol Pen-y-Bryn 2019

  Rydym yn cynnig cynyddu nifer y lleoedd i ddisgyblion yn Ysgol Pen-y-Bryn.

 • Diogelu Plant - Yn pryderu am blentyn neu berson ifanc?

  Mae pawb yn gyfrifol am sicrhau bod plant yn ddiogel ac yn cael eu hamddiffyn diogelu plant yw'r enw am hyn.

 • Etholiadau a Phleidleisio

  Mae swyddfa'r Gwasanaethau Etholiadol yn goruchwylio cynnal etholiadau ar gyfer Dinas a Sir Abertawe. Maent hefyd yn gyfrifol am reoli'r Gofrestr Etholiadol.

 • Gweithio mewn partneriaeth
 • Maethu rhiant a phlentyn

  Mae Maethu Abertawe yn chwilio am ragor o ofalwyr maeth sy'n fodlon derbyn rhiant a phlentyn - gallech gael £ 689- £ 1,063 yr wythnos.

 • Meysydd parcio

  Manylion am ein holl feysydd parcio yn Abertawe a'r cyffiniau, gan gynnwys mapiau, taliadau a sut i brynu tocyn tymor.

 • Oedolion ag Anabledd Dysgu

  Mae Gwasanaethau Cymdeithasol Abertawe yn darparu amrywiaeth o wasanaethau i gefnogi oedolion ag anableddau dysgu.

 • Parciau a mannau gwyrdd

  Mae Abertawe'n ffodus o gael erwau o le agored i'w fwynhau drwy gydol y flwyddyn, p'un a ydych am fynd allan i gael hwyl yn eich parc lleol, edmygu gwelyau blodau hardd yn un o'n gerddi neu ddarganfod amgylchedd mwy naturiol mewn gwarchodfa natur.

 • Parcio
 • Parcio a Theithio

  Mae gan Abertawe ddau safle Parcio a Theithio sydd yng Nglandŵr ac ar Ffordd Fabian.

 • Pasbort i Hamdden

  Cynllun gostyngiadau gan Gyngor Abertawe i drigolion Abertawe sydd ar incwm isel yw Pasbort i Hamdden (PIH).

 • Pêl-droed

  Mae nifer o gyfleoedd i ddechrau chwarae pêl-droed yn Abertawe. Cymerwch gip ar ble gallwch chwarae yn y tabl isod, hefyd mae Futsal a phêl-droed cerdded ar gael.

 • Pêl-fasged

  Camp tîm rhwng dau dîm o 5 chwaraewr yw pêl-fasged. Chwaraeir y gêm ar gwrt sydd â chylch pêl-fasged ar bob pen iddo. Y nod yw sgorio pwyntiau drwy saethu'r bêl drwy gylch y gwrthwynebwr.

 • Plantasia

  Mae Plantasia bellach yn cael ei rheoli gan ein partneriaid Parkwood Lesiure.

 • Pobl Hŷn

  Byw'n annibynnol gartref ac yn eich cymuned; cael y gofal a'r gefnogaeth gywir pan fo'u hangen arnoch.

 • Priodasau a Phartneriaethau Sifil

  Mae gan Abertawe'r lleoliad delfrydol ar gyfer eich priodas neu bartneriaeth sifil.

 • Rheoli plâu

  Os oes gennych broblem gyda phlâu megis llygod, llygod mawr, chwain a gwenyn meirch, gallwch drefnu ymweliad gan y tîm rheoli plâu.

 • Strategaethau, cynlluniau a pholisïau
 • Sut rydw i'n gwneud cais am PIH?

  Gallwch ddefnyddio'n ffurflen ar-lein i wneud cais am Basbort i Hamdden.

 • Theatr Penyrheol

  Mae Theatr Penyrheol yng nghalon Gorseinon ac yn rhan o Ganolfan Hamdden Penyrheol sydd y drws nesaf i Ysgol Gyfun Penyrheol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM