Chwilio'r wefan
English
Scroll

Mynegai adeiladau rhestredig

Manylion adeiladau rhestredig yn Abertawe gan gynnwys graddau, cyfeiriadau, atodlenni a mapiau.

Os ydych am chwilio'r rhestr hon ar gyfrifiadur, defnyddiwch 'ctrl'+'F' a theipiwch allweddair. Mae gosodiadau ar ffonau symudol a thabledi'n amrywio gan ddibynnu ar ba borwr rydych yn ei ddefnyddio. Dylai'r opsiwn 'Canfod ar y dudalen hon' fod yn eich dewislen.

Rhif CyfeirnodCyfeiriadGradd

LB001

Eglwys y Santes Fair, Sgwâr y Santes Fair, Abertawe (LB006 gynt)

II
LB002

Castell Ystumllwynarth, Ystumllwynarth, Abertawe (LB268 gynt)

I
LB003

Eglwys yr Holl Saint, Heol y Mwmbwls, Y Mwmbwls (LB004 gynt)

II
LB004

6 Cambrian Place, Ardal Forol, Abertawe (LB002 gynt)

II
LB005

7 Cambrian Place, Ardal Forol, Abertawe (LB002 gynt)

II
LB006

8 Cambrian Place, Ardal Forol, Abertawe (LB002 gynt)

II
LB007

9 Cambrian Place, Ardal Forol, Abertawe (LB002 gynt)

II
LB008

10 Cambrian Place, Ardal Forol, Abertawe (LB002 gynt)

II
LB009

11 Cambrian Place, Ardal Forol, Abertawe (LB002 gynt)

II
LB010

12 Cambrian Place, Ardal Forol, Abertawe (LB002 gynt)

II
LB011

13 Cambrian Place, Ardal Forol, Abertawe (LB002 gynt)

II
LB012

Castell Abertawe, Sgwâr y Castell, Abertawe (LB003 gynt)

I
LB013

Hen Dafarn y Cross Keys, Stryd y Santes Fair, Abertawe (LB007 gynt)

II
LB014

2 Somerset Place (neu Prospect Place), Ardal Forol, Abertawe (LB005 gynt)

II
LB015

3 Somerset Place (neu Prospect Place), Ardal Forol, Abertawe (LB005 gynt)

II
LB016

4 Somerset Place (neu Prospect Place), Ardal Forol, Abertawe (LB005 gynt)

II
LB017

5 Somerset Place (neu Prospect Place), Ardal Forol, Abertawe (LB005 gynt)

II
LB018

6 Somerset Place (neu Prospect Place), Ardal Forol, Abertawe (LB005 gynt)

II
LB019

7 Somerset Place (neu Prospect Place), Ardal Forol, Abertawe (LB005 gynt)

II
LB020

Sefydliad Brenhinol De Cymru (Amgueddfa Abertawe), Heol Victoria, Abertawe (LB008 gynt)

II*
LB021

Waliau Ffin a Rheiliau Sefydliad Brenhinol De Cymru (Amgueddfa Abertawe), Heol Victoria, Abertawe (LB008 gynt)

II*
LB022

Castell Oxwich, Oxwich, Abertawe (LB292 gynt)

I
LB023

Castell Penrhys (Plas), Penrhys, Abertawe (LB026 gynt)

I
LB024

Colomendy Castell Oxwich, Oxwich, Abertawe (LB301 gynt)

II
LB025

Eglwys Teilo Sant, Lôn yr Eglwys, Llandeilo Ferwallt, Abertawe (LB011 gynt)

II*
LB026

Eglwys Cadog Sant, Cheriton, Abertawe (LB012 gynt)

I
LB027

Ffermdy'r Glebe, Cheriton, Abertawe (LB013 gynt)

II
LB028

Eglwys Illtyd Sant, Ilston, Abertawe (LB014 gynt)

II*
LB029

Eglwys Cenydd Sant, Llangynydd, Abertawe (LB016 gynt)

II*
LB030

Gwesty Norton House, Heol Norton, Norton, Abertawe (LB010 gynt)

II
LB031

1 Southend Villas (Gwesty Southend gynt), 724 Heol y Mwmbwls, Y Mwmbwls, Abertawe (LB009A gynt)

II
LB032

Eglwys Madog Sant, Llanmadog, Abertawe (LB017 gynt)

II
LB033

Eglwysi Plwyf Rhidian Sant ac Illtyd Sant, Llanrhidian, Abertawe (LB018 gynt)

II*
LB034

Castell Weble, Llanrhidian, Abertawe (LB347 gynt)

I
LB035

Porthdy Tyrau Penrhys, Penrhys, Abertawe (LB019 gynt)

II*
LB036

Eglwys Illtyd Sant, Oxwich, Abertawe (LB020 gynt) 

II*
LB037

Eglwys y Santes Fair, Pennard, Abertawe (LB022 gynt)

II
LB038

Maenor Cil-frwch, Pennard, Abertawe (LB023 gynt)

II*
LB039

Castell Pennard, Twyni Pennard, Abertawe (LB320 gynt)

II*
LB040

Eglwys St Andrew, Penrhys, Abertawe (LB024 gynt)

II*
LB041

Castell Penrhys (adfeilion), Penrhys, Abertawe (LB293 gynt)

II*
LB042

Ysgubor Fferm y Plas, Penrhys, Abertawe (LB025 gynt)

II
LB043

Ffermdy'r Pitt, Penrhys, Abertawe (LB027 gynt)

II*
LB044

Eglwys y Santes Fair, Rhosili, Abertawe (LB029 gynt)

II*
LB045

Rhigod ym mhentref Llanrhidian wedi'i ffurfio o groes hynafol honedig, Llanrhidian, Abertawe (LB348 gynt)

II
LB046

Eglwys Dewi Sant, Llanddewi, Abertawe (LB015 gynt)

II*
LB047

"The Old House", Fferm Delvid, Llangynydd, Abertawe (LB030 gynt)

II
LB048

"The Nook" a "The Cottage", Oxwich, Abertawe (LB021 gynt)

II
LB049

The Cottage, Bonymaen (LB031 gynt) - dadgofrestrwyd Rhagfyr 08   

II
LB050

Stouthall, Reynoldston, Abertawe (LB028 gynt)

II*
LB051

"The Old Town Hall", 70 Stryd y Castell, Casllwchwr Abertawe (LB232 gynt)

II
LB052

"Y Bwthyn", 24 Heol Caecerrig, Pontarddulais, Abertawe (LB231 gynt)

II
LB053

Eglwys Ddiwygiedig Unedig St Andrews, Heol San Helen, Abertawe (LB034 gynt)

II
LB054

Eglwys St Paul, Heol San Helen, Abertawe (LB035 gynt)

II
LB055

Capel Gellionnen, Rhyndwyclydach, Mawr, Abertawe (LB234 gynt)

II*
LB056

Pont yr Hafod, Heol Castell-nedd, Yr Hafod, Abertawe (LB037 gynt)

II
LB057

Pentan sorod copr i hen dramffordd safle gwastraff, Gwaith Copr yr Hafod ger Heol Castell-nedd, Glandŵr, Abertawe (LB038A gynt)

II
LB058

Pier i hen dramffordd safle gwastraff, Gwaith Copr yr Hafod ger Heol Castell-nedd, Glandŵr, Abertawe (LB038 gynt)

II
LB059

Odyn Galch yr Hafod, Heol Castell-nedd, Glandŵr, Abertawe (LB039 gynt)

II
LB060

Adeilad y Ffreutur ar hen safle Yorkshire Imperial Metals, Heol Castell-nedd, Glandŵr, Abertawe (LB041)

II
LB061

Tŷ Injan Musgrave a'r Corn Simdde cyfagos, ar hen safle Yorkshire Imperial Metals, Heol Castell-nedd, Glandŵr, Abertawe (LB042 gynt)

II*
LB062

Pont y Morfa, Heol Normandi, Glandŵr, Abertawe (LB043 gynt)

II
LB063

Cei'r Morfa, Heol Normandi, Glandŵr, Abertawe (LB044 gynt)

II
LB064

Hen adeilad tymheru, Gwaith Tunplat Beaufort, Heol Beaufort, Treforys, Abertawe (LB040 gynt)

II
LB065

Theatr y Palas, Y Stryd Fawr, Abertawe (LB045 gynt)

II
LB066

Hen Sinema Carlton, Stryd Rhydychen, Abertawe (LB046 gynt)

II
LB067

Bwyty yn hen Sinema Carlton, Stryd Rhydychen, Abertawe (LB046 gynt)

II
LB068

Sinema'r Castell, Worcester Place, Abertawe (LB049 gynt)

II
LB069

Tŵr y Cloc a Bloc Gweinyddol Hen Ysbyty Abertawe, Heol San Helen, Abertawe (LB047 gynt)

II
LB070

Ysguboriau Home Farm, (Ysguboriau i'r gorllewin o Home Farm), Penrhys, Abertawe (LB222 gynt)

II
LB071

Ardal ogleddol ysguboriau Home Farm, Penrhys, Abertawe (LB222 gynt)

II
LB072

Cyn-ysgol Ramadeg, Mount Pleasant, Abertawe (LB048 gynt)

II
LB073

Prif Floc Carchar EM - Adain A, Heol Ystumllwynarth, Abertawe (LB051 gynt)

II
LB074

Prif Floc Carchar EM - Adain B, Heol Ystumllwynarth, Abertawe (LB051 gynt)

II
LB075

Carchar EM - Adeilad y Porthdy, Heol Ystumllwynarth, Abertawe (LB050 gynt)

II
LB076

Carchar EM - Waliau Perimedr, Heol Ystumllwynarth, Abertawe (LB050 gynt)

II
LB077

2 Ffordd y Dywysoges, Abertawe (LB052 gynt)

II
LB078

3 Ffordd y Dywysoges, Abertawe (LB052 gynt)

II
LB079

4 Ffordd y Dywysoges, Abertawe (LB052 gynt)

II
LB080

"Pagefield House" (Tŷ Cwrdd y Crynwyr), 168 Heol San Helen, Abertawe (LB057 gynt)

II
LB081

Goleudy'r Mwmbwls, Pen y Mwmbwls, Abertawe (LB056 gynt)

II*
LB082

Plas Sgeti, Lôn Sgeti, Abertawe (LB058 gynt)

II
LB083

Melin Pontlliw, Heol Abertawe, Pontlliw, Abertawe (LB235 gynt)

II
LB084

Swyddfeydd Porthladdoedd Prydeinig Cysylltiedig (Ymddiriedolaeth Harbwr Abertawe gynt), Stryd Adelaide, Abertawe (LB059 gynt)

II*
LB085

Gorsaf Heddlu Ganolog, Heol Alexandra, Abertawe (LB061 gynt)

II
LB086

Llyfrgell Ganolog, Heol Alexandra, Abertawe (LB060 gynt)

II
LB087

Ysgol Gelf, Heol Alexandra, Abertawe (LB060 gynt)

II
LB088

Clwb a Sefydliad Gweithwyr Abertawe, Heol Alexandra, Abertawe (LB055 gynt)

II
LB089

Oriel Gelf Glynn Vivian, Heol Alexandra, Abertawe (LB062 gynt)

II*
LB090

Capel Bedyddwyr Bethesda, Stryd Bethesda, Abertawe (LB063 gynt)

II*
LB091

Siambrau Cyfnewid (Adeilad Cyfnewid), Cambrian Place, Ardal Forol, Abertawe (LB064 gynt)

II
LB092

Bwyty (Adeilad Cyfnewid), Cambrian Place, Ardal Forol, Abertawe (LB064 gynt)

II
LB093

Adeilad Penfro, Cambrian Place, Ardal Forol, Abertawe (LB065 gynt)

II
LB094

Adeilad Penfro, Cambrian Place, Ardal Forol, Abertawe (LB065 gynt)

II
LB095

5 Cambrian Place (Cyn-ystafelloedd Cynnull), Ardal Forol, Abertawe (LB001 gynt)

II
LB096

Banc Midland, 8 Sgwâr y Castell, Abertawe (LB067 gynt)

II
LB097

Eglwys Gatholig San Joseff, Stryd Convent, Abertawe (LB069 gynt)

II
LB098

Tŷ Offeiriad yn Eglwys Gatholig San Joseff, Stryd Convent, Abertawe (LB070 gynt)

II
LB099

Top Rank Club, (hen Sinema Neuadd Albert), Stryd Craddock, Abertawe (LB071 gynt)

II
LB100

Capel Bedyddwyr Ebenezer, Stryd Ebenezer, Abertawe (LB074 gynt)

II*
LB101

Neuadd Capel Bedyddwyr Ebenezer, Stryd Ebenezer, Abertawe (LB074 gynt)

II*
LB102

1 Gloucester Place, Ardal Forol, Abertawe (LB076 gynt)

II
LB103

2 Gloucester Place, Ardal Forol, Abertawe (LB076 gynt)

II
LB104

3 Gloucester Place, Ardal Forol, Abertawe (LB076 gynt)

II
LB105

4 Gloucester Place, Ardal Forol, Abertawe (LB076 gynt)

II
LB106

5 Gloucester Place, Ardal Forol, Abertawe (LB076 gynt)

II
LB107

6 Gloucester Place, Ardal Forol, Abertawe (LB076 gynt)

II
LB108

Eglwys Morwyr St Nicholas (Gweithdy Celf), Gloucester Place, Ardal Forol, Abertawe (LB077 gynt)

II
LB109

26 Y Stryd Fawr (Tŷ Tafarn y Kings Arms), Abertawe (LB078 gynt)

II
LB110

Eglwys St Matthew, Y Stryd Fawr, Abertawe (LB079 gynt)

II
LB111

233 Y Stryd Fawr (Tŷ Tafarn The Bush Hotel), Abertawe (LB080 gynt)

II
LB112

Eglwys Undodaidd, Y Stryd Fawr, Abertawe (LB081 gynt)

II
LB113

Adeilad y YMCA (gan gynnwys 2-4 ar Ffordd y Brenin), Ffordd y Brenin, Abertawe (LB113)

II
LB114

Neuadd Llewellyn (gan gynnwys 2-4 ar Ffordd y Brenin), Ffordd y Brenin, Abertawe (LB113)

II
LB115

Eglwys Bedyddwyr Mount Pleasant, Ffordd y Brenin, Abertawe (LB112 gynt)

II*
LB116

Neuadd Eglwys y Bedyddwyr Mount Pleasant, Ffordd y Brenin, Abertawe (LB112 gynt)

II*
LB117

Blociau Ysgol Neuadd Eglwys y Bedyddwyr Mount Pleasant, Ffordd y Brenin, Abertawe (LB112 gynt) 

II*
LB118

Capel Annibynnol Siloam, Heol Llangyfelach, yr Hafod, Abertawe (LB083 gynt)

II
LB119

15 Mount Pleasant (Windsor Lodge Hotel), Abertawe (LB086 gynt)

II
LB120

Swyddfeydd Diwydiant Cymunedol, Mount Pleasant, Abertawe (LB087 gynt)

II
LB121

Adeilad y Coleg Technegol, Mount Pleasant, Abertawe (LB088 gynt)

II
LB122

Amgueddfa Forol a Diwydiannol, Sgwâr yr Amgueddfa, Abertawe (LB089 gynt)

II
LB123

Bolard Haearn ar lan gorllewinol afon Tawe (i'r gogledd o Bont New Cut, Heol New Cut), Glandŵr, Abertawe (LB094 gynt)

II
LB124

Bolard Haearn ar lan gorllewinol afon Tawe (i'r gogledd o Bont New Cut, Heol New Cut), Glandŵr, Abertawe (LB094 gynt)

II
LB125

Eglwys Sant Ioan Fedyddiwr, Stryd Odo, yr Hafod, Abertawe (LB095 gynt)

II
LB126

Eglwys Crist (Eglwys Garsiwn Abertawe), Heol Ystumllwynarth, Abertawe (LB096 gynt)

II
LB127

Ffynnon Goffa i Henry Evans Charles, Heol Ystumllwynarth, Abertawe (LB097 gynt)

II
LB128

1A Stryd y Pier, Ardal Forol, Abertawe (LB098 gynt)

II
LB129

The Pumphouse, Cei'r Pumphouse, Ardal Forol, Abertawe (LB099 gynt)

II
LB130

Eglwys Gatholig Priordy Dewi Sant, St David's Place, Abertawe (LB101 gynt)

II
LB131

Tŷ Offeiriad yn Eglwys Gatholig Priordy Dewi Sant, St David's Place, Abertawe (LB101 gynt)

II
LB132

Eglwys Bresbyteraidd Cymru Argyle, Heol San Helen, Abertawe (LB102 gynt)

II
LB133

Rhandy Cartref Nyrsio April Court, 137 a 138 Heol San Helen, Abertawe (LB103)

II
LB134

Canolfan Iechyd Brunswick, 139 Heol San Helen, Abertawe (LB104 gynt)

II
LB135

Canolfan Iechyd Brunswick, 140 Heol San Helen, Abertawe (LB104 gynt)

II
LB136

Cartref Nyrsio April Court, 141 Heol San Helen, Abertawe (LB104 gynt)

II
LB137

Cartref Nyrsio April Court, 142 Heol San Helen, Abertawe (LB104 gynt)

II
LB138

Cartref Nyrsio April Court, 143 Heol San Helen, Abertawe (LB104 gynt)

II
LB139

Cartref Nyrsio April Court, 144 Heol San Helen, Abertawe (LB104 gynt)

II
LB140

Meithrinfa Ddydd The Flowers, 145 Heol San Helen, Abertawe (LB104 gynt)

II
LB141

D J M Solicitors, 146 Heol San Helen, Abertawe (LB104 gynt)

II
LB142

D J M Solicitors, 147 Heol San Helen, Abertawe (LB104 gynt)

II
LB143

D J M Solicitors, 148 Heol San Helen, Abertawe (LB104 gynt)

II
LB144

Llys Sirol a Swyddfeydd Abertawe, Sgwâr y Santes Fair, Abertawe (LB105 gynt)

II
LB145

Pedestal a Cherflun o Syr H Hussey Vivian, Sgwâr y Santes Fair, Abertawe (LB106 gynt)

II
LB146

17 Stryd y Santes Fair, Abertawe (LB107 gynt)

II
LB147

Hen Neuadd y Ddinas (cyn-randy Ysgol Gyfun Dinefwr), Somerset Place, Ardal Forol, Abertawe (LB053 gynt)

II*
LB148

Plinth a Cherflun o J H Vivian, Sgwâr Ferrara, Ardal Forol, Abertawe (LB075 gynt)

II
LB149

4 Y Strand (Adeiladau Trefedigol), Abertawe (LB114 gynt)

II
LB150

Eglwys St Jude a Neuadd yr Eglwys, Heol Teras, Mount Pleasant, Abertawe (LB115 gynt)

II
LB151

10 Stryd yr Undeb, Abertawe (LB116 gynt)

II
LB152

Adeiladau'r Mond, Stryd yr Undeb, Abertawe (LB117 gynt)

II
LB153

Adeiladau'r Mond, Stryd yr Undeb, Abertawe (LB117 gynt)

II
LB154

Adeiladau'r Mond, Stryd yr Undeb, Abertawe (LB117 gynt)

II
LB155

Adeiladau'r Mond, Stryd yr Undeb, Abertawe (LB117 gynt)

II
LB156

Hen Waliau Cynnal GWR ar hyd ochr ogleddol Doc y De, Cei Victoria, Ardal Forol, Abertawe (LB118 gynt)

II
LB157

Hen Gaban Peilot, Glanfa ar Bier y Gorllewin ar afon Tawe, Ardal Forol, Abertawe (LB119 gynt)

II
LB158

6 Stryd y Gwynt, Abertawe (LB120 gynt)

II
LB159

7 Stryd y Gwynt, Abertawe (LB121 gynt)

II
LB160

8 Stryd y Gwynt, Abertawe (LB122 gynt)

II
LB161

9 Stryd y Gwynt, Abertawe (LB122 gynt)

II
LB162

Hen Adeilad Swyddfa'r Post, 10 Stryd y Gwynt, Abertawe (LB123 gynt)

II
LB163

Hen Adeilad Swyddfa'r Post, 10 Stryd y Gwynt, Abertawe - dyblyg o LB162 - wedi'i dynnu gan Cadw

II
LB164

11-12 Stryd y Gwynt, Abertawe (LB124 gynt)

II
LB165

25-26 Stryd y Gwynt (Banc Lloyd's), Abertawe (LB125 gynt) 

II
LB166

51-52 Stryd y Gwynt (Banc National Westminster), Abertawe (LB126 gynt)

II
LB167

53-54 Stryd y Gwynt, Abertawe (LB127 gynt)

II
LB168

54 Stryd y Gwynt, gan gynnwys mynediad i Salubrious Passage, Abertawe (LB127 gynt)

II
LB169

55 Stryd y Gwynt, Abertawe (LB127 gynt)

II
LB170

56 Stryd y Gwynt, Abertawe (LB128 gynt)

II
LB171

57-58 Stryd y Gwynt (Banc Barclays), Abertawe (LB129 gynt)

II
LB172

59-60 Stryd y Gwynt, Abertawe (LB130 gynt)

II
LB173

61 Stryd y Gwynt, Abertawe (LB131 gynt)

II
LB174

62 Stryd y Gwynt, Abertawe (LB132 gynt)

II
LB175

Capel Bedyddwyr York Place, Stryd Efrog, Abertawe (LB133 gynt)

II
LB176

Neuadd Capel Bedyddwyr York Place, Stryd Efrog, Abertawe (LB133 gynt)

II
LB177

Capel Bedyddwyr Libanus, Heol Caerfyrddin, Abertawe (LB066 gynt) 

II
LB178

Capel Bedyddwyr Seisnig Bryn Calfaria, Stryd Cecil, Trefansel, Abertawe (LB068 gynt)

II
LB179

Neuadd Capel Bedyddwyr Seisnig Bryn Calfaria, Stryd Cecil, Trefansel, Abertawe (LB068 gynt)

II
LB180

Eglwys St Michael and All Angels, Heol Manor, Trefansel, Abertawe (LB085 gynt)

II
LB181

Ysgol Trefansel, Heol Manor, Trefansel, Abertawe (LB084 gynt)

II
LB182

Bloc Cysylltiedig Ysgol Trefansel, Heol Manor, Trefansel, Abertawe (LB084 gynt)

II
LB183

Eglwys St Luke, Stryd Stepney, Cwmbwrla, Abertawe (LB110 gynt)

II
LB184

Eglwys Blwyf St Paul, Heol Cwm Level, Plasmarl, Abertawe (LB072 gynt)

II
LB185

Capel Bedyddwyr Dinas Noddfa, Stryd Dinas, Plasmarl, Abertawe (LB073 gynt)

II
LB186

Capel Bedyddwyr Brynhyfryd, Heol Llangyfelach, Brynhyfryd, Abertawe (LB082 gynt)

II
LB187

Casey's Roofing Centre (hen Sinema Glandŵr), Heol Castell-nedd, Glandŵr, Abertawe (LB092 gynt)

II
LB188

Adeilad Labordy wrth fynedfa hen Waith Metel Yorkshire Imperial, Heol Castell-nedd, Glandŵr, Abertawe (LB090 gynt)

II
LB189

Tŷ Injan Vivian yn hen Waith Metel Yorkshire Imperial, Heol Castell-nedd, Glandŵr, Abertawe (LB091 gynt)

II
LB190

Simnai i'r gorllewin o Dŷ Injan Vivian yn hen Waith Metel Yorkshire Imperial, Heol Castell-nedd, Glandŵr, Abertawe (LB091A gynt)

II
LB191

Hen Gapel Siloh (Saesneg), Heol Siloh, Glandŵr, Abertawe (LB108 gynt)

II
LB192

Ysgol Sul Hen Gapel Siloh (Saesneg), Heol Siloh, Glandŵr, Abertawe (LB108 gynt)

II
LB193

Capel Annibynwyr Seilo Newydd, gan gynnwys gatiau a rheiliau (LB109 gynt)

II*
LB194

Tŷ Ysgol Capel Newydd (Annibynwyr) Siloh, Heol Siloh, Glandŵr, Abertawe (LB109 gynt)

II
LB195

Ffermdy Penderi Fawr (gan gynnwys y beudy), Penllergaer, Abertawe (LB236 gynt)

II
LB196

Cwt Mochyn crwn ym Meili Glas, Cefn Drum, Pontarddulais, Abertawe (LB237 gynt)

II
LB197

Cwt Mochyn crwn yn Fferm Graig Fawr, Pentre-tân, Garnswllt, Mawr, Abertawe (LB238 gynt)

II
LB198

Stewart Hall a Rhif 68 Heol Gŵyr, Sgeti, Abertawe (LB134 gynt)

II
LB199

The Belvedere, Ffordd Saunders, Parc Sgeti, Abertawe (LB135 gynt)

II
LB200

Bwthyn Langrove, Pennard, Abertawe (LB136 gynt

II
LB201

Y Felin Ddŵr/Melin Felindre, Felindre, Abertawe (LB239 gynt)

II
LB202

The Flagship Building, Heol y Brenin, Dociau Abertawe, Abertawe (LB143 gynt)

II
LB203

Ffermdy Big House, Llanmadog, Abertawe (LB137 gynt)

II
LB204

Park Mill/Tŷ'r Melinydd/Siop Seiri/Gefail Gof, Parkmill, Abertawe (LB140 gynt)

II
LB205

Porthdy Brynmill ym Mharc Singleton, Lôn Brynmill, Brynmill, Abertawe (LB141 gynt)

II
LB206

Bwthyn Henbury, Heol Southgate, Southgate, Abertawe (LB139 gynt)

II
LB207

Cartref Gwyliau ac Ymadferol CIU (Gwesty Bae Langland gynt), Bae Langland, Abertawe (LB138 gynt)

II
LB208

Blwch ffôn -  01792 386237, i'r gogledd o Swyddfa Bost Llanmadog, Abertawe (LB145 gynt)

II
LB209

Blwch Ffôn - 01792 390179, ger Townsend, Landimôr, Abertawe (LB144 gynt)

II
LB210

Pont a Wal Derfyn Stryd Morfydd, Stryd Davies, Treforys, Abertawe (LB146 gynt)

II
LB211

Pier y Mwmbwls gan gynnwys Gorsaf y Bad Achub a'r Llithrfa, y Mwmbwls, Abertawe (LB147 gynt)

II
LB212

Allt-y-Fanog, Rhyndwyclydach, Mawr, Abertawe (LB240 gynt)

II
LB213

60 Heol Llandeilo Ferwallt, Llandeilo Ferwallt, Abertawe (LB148 gynt)

II
LB214

Bwthyn Margaret, Oxwich, Abertawe (LB149 gynt)

II
LB215

Abaty Singleton, Coleg y Brifysgol, Heol y Mwmbwls, Abertawe (LB151 gynt)

II
LB216

Waliau cwrt blaen a waliau teras cysylltiedig Abaty Singleton, Coleg y Brifysgol, Heol y Mwmbwls, Abertawe (LB152 gynt)

II
LB217

Lamp i ganol mynedfa'r cwrt blaen yn Abaty Singleton, Coleg y Brifysgol, Heol y Mwmbwls, Abertawe (LB153 gynt)

II
LB218

Hen Ffermdy Fferm Singleton, Parc Singleton, Sgeti, Abertawe (LB150 gynt)

II
LB219

Pafiliwn Patti, Parc Victoria, Abertawe (LB154 gynt)

II
LB220

Capel Seion, Heol y Clâs, Treforys, Abertawe (LB155 gynt)

II
LB221

Capel Philadelphia, gan gynnwys y Tŷ Capel cysylltiedig (14 Stryd Morris), Stryd y Globe, Treforys, Abertawe (LB156 gynt)

II
LB222

Cyn-orsaf Heddlu, Stryd Martin, Treforys, Abertawe (LB157 gynt)

II
LB223

Plas Gwernfadog, Monmouth Place, Cwmrhydyceirw, Abertawe (LB158 gynt)

II
LB224

Plas Danbert (cyn-gyfnewidfa cyflogaeth), Stryd Morfydd, Treforys, Abertawe (LB159 gynt)

II
LB225

Cofeb Ryfel ym Mharc Treforys, Mynedfa Heol Vicarage, Treforys, Abertawe (LB160 gynt)

II
LB226

Capel Tabernacle, Stryd Woodfield, Treforys, Abertawe (LB161 gynt)

I
LB227

Eglwys Sant Ioan, Stryd Woodfield, Treforys, Abertawe (LB162 gynt)

II
LB228

Cyn-dŷ heddlu, Stryd Martin, Treforys, Abertawe (LB157 gynt)

II
LB229

Capel Mount Pisgah, Parkmill, Abertawe (LB163 gynt)

II
LB230

Wal Ystâd Parc Singleton, Lôn Brynmill, Abertawe (LB164 gynt)

II
LB231

Capel Bethel Newydd, Heol Carnglas, Sgeti, Abertawe (LB166 gynt)

II
LB232

Porthdy gogleddol ym Mharc Singleton, Heol Gŵyr, Sgeti, Abertawe (LB167 gynt)

II
LB233

Tŷ Veranda, Parc Singleton, Sgeti, Abertawe (LB168 gynt)

II
LB234

Ffynnon yn y Gerddi Botaneg, Parc Singleton, Sgeti, Abertawe (LB169 gynt)

II
LB235

Bwthyn Swistirol, Parc Singleton, Sgeti, Abertawe (LB170 gynt)

II
LB236

Eglwys St Paul, Heol Gŵyr, Sgeti, Abertawe (LB171 gynt)

II
LB237

Porth Mynwent yn Eglwys St Paul, Heol Gŵyr, Sgeti, Abertawe (LB172 gynt)

II
LB238

Pompren dros afon Clun (a adnabyddir fel Pont Rufeinig), Heol y Mwmbwls, Blackpill, Abertawe (LB173 gynt)

II
LB239

Porthdy'r Llyn Cychod, Parc Singleton, Sgeti, Abertawe (LB174 gynt)

II
LB240

Porthdy Lawnt Sgeti Isaf, Parc Singleton, Lôn Sgeti, Sgeti, Abertawe (LB175 gynt)

II
LB241

Pompren dros afon Clun (a adnabyddir fel Pont Rufeinig), Heol y Mwmbwls, Blackpill, Abertawe (LB173 gynt)

II
LB242

5 Rhodfa Cwmdoncyn, Uplands, Abertawe (LB176 gynt)

II
LB243

6 Rhodfa Cwmdoncyn, Uplands, Abertawe (LB176 gynt)

II
LB244

Lleiandy Stella Maris, Cilgant Eaton, Uplands, Abertawe (LB177 gynt)

II
LB245

19 Cilgant Eaton, Uplands, Abertawe (LB178 gynt)

II
LB246

1 Rhodfa Eden, Uplands, Abertawe (LB179 gynt)

II
LB247

3 Rhodfa Eden, Uplands, Abertawe (LB179 gynt)

II
LB248

5 Rhodfa Eden, Uplands, Abertawe (LB180 gynt)

II
LB249

7 Rhodfa Eden, Uplands, Abertawe (LB181 gynt)

II
LB250

9 Rhodfa Eden, Uplands, Abertawe (LB182 gynt)

II
LB251

11 Rhodfa Eden, Uplands, Abertawe (LB183 gynt)

II
LB252

15 Rhodfa Eden, Uplands, Abertawe (LB183 gynt)

II
LB253

17 Rhodfa Eden, Uplands, Abertawe (LB184 gynt)

II
LB254

19 Rhodfa Eden, Uplands, Abertawe (LB185 gynt)

II
LB255

21 Rhodfa Eden, Uplands, Abertawe (LB186 gynt)

II
LB256

23 Rhodfa Eden, Uplands, Abertawe (LB187 gynt)

II
LB257

2 Rhodfa Eden, Uplands, Abertawe (LB188 gynt)

II
LB258

1 Teras Dyfnaint, Uplands, Abertawe (LB189 gynt)

II
LB259

2 Teras Dyfnaint, Uplands, Abertawe (LB189 gynt)

II
LB260

3 Teras Dyfnaint, Uplands, Abertawe (LB189 gynt)

II
LB261

4 Teras Dyfnaint, Uplands, Abertawe (LB189 gynt)

II
LB262

"Hillside", Heol Ffynone, Uplands, Abertawe (LB190 gynt)

II
LB263

"Bryn-cerrig", Heol Ffynone, Uplands, Abertawe (LB191 gynt)

II
LB264

"Springfield", Heol Ffynone, Uplands, Abertawe (LB192 gynt)

II
LB265

1 Richmond Villas, Heol Ffynone, Uplands, Abertawe (LB193 gynt)

II
LB266

2 Richmond Villas, Heol Ffynone, Uplands, Abertawe (LB194 gynt)

II
LB267

3 Richmond Villas, Heol Ffynone, Uplands, Abertawe (LB195 gynt)

II
LB268

4 Richmond Villas, Heol Ffynone, Uplands, Abertawe (LB196 gynt)

II
LB269

5 Richmond Villas, Heol Ffynone, Uplands, Abertawe (LB197 gynt)

II
LB270

6 Richmond Villas, Heol Ffynone, Uplands, Abertawe (LB198 gynt)

II
LB271

7 Richmond Villas, Heol Ffynone, Uplands, Abertawe (LB199 gynt)

II
LB272

8 Richmond Villas, Heol Ffynone, Uplands, Abertawe (LB200 gynt)

II
LB273

Capel Bedyddwyr Pantygwydr, Rhodfa Glanbrydan, Uplands, Abertawe (LB201)

II
LB274

Neuadd y Ddinas, Abertawe (LB202 gynt)

I
LB275

Polyn Baner Neuadd y Ddinas, Neuadd y Ddinas, Abertawe (LB203 gynt)

II
LB276

Senotaff gan gynnwys y waliau o'i amgylch, Heol y Mwmbwls, Abertawe (LB204 gynt)

II
LB277

Cofeb Ryfel De Affrica, Heol y Mwmbwls, Abertawe (LB205 gynt)

II
LB278

Cofeb Jac Abertawe, Heol y Mwmbwls, Abertawe (LB206 gynt)

II
LB279

Cerflun o William Thomas, Parc Victoria, Abertawe (LB207 gynt)

II
LB280

7 Cilgant St James, Uplands, Abertawe (LB208 gynt)

II
LB281

8 Cilgant St James, Uplands, Abertawe (LB209 gynt)

II
LB282

9 Cilgant St James, Uplands, Abertawe (LB209 gynt)

II
LB283

10 Cilgant St James, Uplands, Abertawe (LB209 gynt)

II
LB284

11 Cilgant St James, Uplands, Abertawe (LB209 gynt)

II
LB285

12 Gerddi St James, Uplands, Abertawe (LB210 gynt)

II
LB286

13 Gerddi St James, Uplands, Abertawe (LB210 gynt)

II
LB287

14 Gerddi St James, Uplands, Abertawe (LB210 gynt)

II
LB288

15 Gerddi St James, Uplands, Abertawe (LB210 gynt)

II
LB289

16 Gerddi St James, Uplands, Abertawe (LB210 gynt)

II
LB290

17 Gerddi St James, Uplands, Abertawe (LB210 gynt)

II
LB291

18 Gerddi St James, Uplands, Abertawe (LB210 gynt)

II
LB292

19 Gerddi St James, Uplands, Abertawe (LB210 gynt)

II
LB293

20 Gerddi St James, Uplands, Abertawe (LB210 gynt)

II
LB294

21 Gerddi St James, Uplands, Abertawe (LB210 gynt) 

II
LB295

22 Gerddi St James, Uplands, Abertawe (LB210 gynt)

II
LB296

"The Hawthorns", 23 Gerddi St James, Uplands, Abertawe (LB211 gynt)

II
LB297

Tŷ Beck, Heol Sgeti, Uplands, Abertawe (LB212 gynt)

II
LB298

61 Heol Walter, Uplands, Abertawe (LB213 gynt)

II
LB299

62 Heol Walter, Uplands, Abertawe (LB213 gynt)

II
LB300

63 Heol Walter, Uplands, Abertawe (LB213 gynt)

II
LB301

64 Heol Walter, Uplands, Abertawe (LB213 gynt)

II
LB302

65 Heol Walter, Uplands, Abertawe (LB213 gynt)

II
LB303

66 Heol Walter, Uplands, Abertawe (LB214 gynt)

II
LB304

67 Heol Walter, Uplands, Abertawe (LB214 gynt)

II
LB305

74 Heol Walter, Uplands, Abertawe (LB215 gynt)

II
LB306

75 Heol Walter, Uplands, Abertawe (LB215 gynt)

II
LB307

"Ffynone Villa", Heol Walter, Uplands, Abertawe (LB216 gynt)

II
LB308

1 Gerddi Belgrave, Uplands, Abertawe (LB217 gynt)

II
LB309

2 Gerddi Belgrave, Uplands, Abertawe (LB217 gynt)

II
LB310

3 Gerddi Belgrave, Uplands, Abertawe (LB217 gynt)

II
LB311

4 Gerddi Belgrave, Uplands, Abertawe (LB217 gynt)

II
LB312

5 Gerddi Belgrave, Uplands, Abertawe (LB217 gynt) 

II
LB313

6 Gerddi Belgrave, Uplands, Abertawe (LB217 gynt)

II
LB314

7 Gerddi Belgrave, Uplands, Abertawe (LB217 gynt)

II
LB315

8 Gerddi Belgrave, Uplands, Abertawe (LB217 gynt)

II
LB316

Eglwys St James, Heol Walter, Uplands, Abertawe (LB218 gynt)

II
LB317

Neuadd Eglwys St James, Heol Walter, Uplands, Abertawe (LB219 gynt)

II
LB318

Wal a rheiliau Eglwys St James, Heol Walter, Uplands, Abertawe (LB220 gynt)

II
LB319

93 Heol Walter, Uplands, Abertawe (LB221 gynt)

II
LB320

94 Heol Walter, Uplands, Abertawe (LB221 gynt)

II
LB321

95 Heol Walter, Uplands, Abertawe (LB221 gynt)

II
LB322

96 Heol Walter, Uplands, Abertawe (LB221 gynt)

II
LB323

43 Cilgant St James, Uplands, Abertawe (LB221 gynt)

II
LB324

Castell Clun (a adnabyddir hefyd fel Neuadd Gilbert), Lôn y Felin, Blackpill, Abertawe (LB223 gynt)

II*
LB325

Capel Clun, Heol Mayals, Blackpill, Abertawe (LB224 gynt)

II
LB326

Storfeydd yr Amgueddfa (Gwaith Copr y Morfa gynt), Glandŵr, Abertawe (LB225 gynt)

II
LB327

Cei afon hen Waith Copr yr Hafod, Glandŵr, Abertawe (LB226 gynt)

II
LB328

Hen Sied Locomotif Vivian, Glandŵr, Abertawe (LB227 gynt)

II
LB329

Wal derfyn hen Waith Copr yr Hafod, Glandŵr, Abertawe (LB228 gynt)

II
LB330

Tŷ Overton, Overton, Abertawe (LB229 gynt)

II
LB331

The Sanctuary, 74 Stryd y Castell, Casllwchwr, Abertawe (LB241 gynt)

II
LB332

Bwthyn Briardene, Oxwich, Abertawe (LB242 gynt)

II
LB333

Traphont wrth gyffordd ddwyreiniol Morlais, Pengelli, Abertawe (LB378 gynt)

II
LB334

Tredegar Fawr, Llangyfelach, Abertawe (LB244 gynt)

II
LB335

Cwt mochyn yn Nhredegar Fawr, Llangyfelach, Abertawe (LB245 gynt)

II
LB336

Traphont Rheilffordd Casllwchwr (yng nghymuned wledig Llanelli yn rhannol), Casllwchwr, Abertawe (LB393 gynt)

II
LB337

Hen is-orsaf drydan rheilffordd y Mwmbwls, Heol y Mwmbwls, Abertawe (LB243 gynt)

II
LB338

Tai Gwydr Gerddi Clun, Castell Clun, Lôn y Felin, Abertawe (LB246 gynt)

II
LB339

Eglwys Sant Ioan, Stryd yr Eglwys, Tregŵyr, Abertawe (LB304 gynt)

II
LB340

Eglwys Ddiwygiedig Unedig Temple, Heol Sterry, Tregŵyr, Abertawe (LB305 gynt)

II
LB341

Parc Cefn Goleu, Tregŵyr, Abertawe (LB306 gynt)

II
LB342

Capel Bedyddwyr Caersalem Newydd, Heol Llangyfelach, Tirdeunaw, Abertawe (LB248 gynt)

II
LB343

Capel Annibynnol Hope, Stryd Teilo Sant, Pontarddulais, Abertawe (LB249 gynt)

II
LB344

Capel Calfaria, Y Stryd Fawr, Clydach, Abertawe (LB251 gynt)

II
LB345

Capel Saron, Heol Gellifedw, Gellifedw, Abertawe (LB252 gynt)

II
LB346

Capel Bethel gan gynnwys waliau, gatiau a rheiliau'r cwrt blaen, Heol Bethel, Llansamlet, Abertawe (LB253 gynt)

II
LB347

Capel Salem (Capel y Cwm), Heol Capel y Cwm, Bonymaen, Abertawe (LB254 gynt)

II
LB348

Hen Gapel Salem (Capel y Cwm), Heol Capel y Cwm, Bonymaen, Abertawe (LB255 gynt)

II
LB349

Hen Gapel Bedyddwyr Bryn Calfaria, Stryd yr Ysgol, St Thomas, Abertawe (LB256 gynt)

II
LB350

Porthdy Fairwood, Cilâ Uchaf, Abertawe (LB345 gynt)

II
LB351

Hendrefoelan, ger Rhodfa Hendrefoelan, Cilâ, Abertawe (LB257 gynt)

II*
LB352

Hen stablau yn Hendrefoelan, ger Rhodfa Hendrefoelan, Cilâ, Abertawe (LB258 gynt)

II
LB353

"Glen Hir", 337 Heol Gŵyr, Cilâ, Abertawe (LB259 gynt)

II
LB354

Hen stablau a sied gerti yn "Glen Hir", 337 Heol Gŵyr, Cilâ, Abertawe (LB260 gynt)

II
LB355

Adeiladau fferm yn "Lledglawdd" ger Heol Hendrefoelan, Cilâ, Abertawe (LB261 gynt)

II
LB356

Ffynnon Murton, Lawnt Murton, Llandeilo Ferwallt, Abertawe (LB262 gynt)

II
LB357

"Hareslade", Heol Brandy Cove, Llandeilo Ferwallt, Abertawe (LB263 gynt)

II
LB358

"Long Elms", 118 Heol Llandeilo Ferwallt, Llandeilo Ferwallt, Abertawe (LB264 gynt)

II
LB359

Odyn Galch yn "Cwrt Herbert", Heol Kilfield, Llandeilo Ferwallt, Abertawe (LB265 gynt)

II
LB360

"Herbert's Lodge", Heol Kilfield, Llandeilo Ferwallt, Abertawe (LB266 gynt)

II
LB361

"Cwrt Herbert", Heol Kilfield, Llandeilo Ferwallt, Abertawe (LB267 gynt)

II
LB362

10 Heol Fairwood, Dyfnant, Abertawe (LB346 gynt)

II
LB363

Cole Grave ym Mynwent Eglwys St Andrew, Penrhys, Abertawe (LB294 gynt)

II
LB364

Stablau Castell Penrhys, Penrhys, Abertawe (LB295 gynt)

II
LB365

Colomendy Castell Penrhys, Penrhys, Abertawe (LB296 gynt)

II*
LB366

Gatiau, rheiliau a phierau gogledd-orllewinol Castell Penrhys, Penrhys, Abertawe (LB297 gynt)

II
LB367

Gatiau, rheiliau a phierau de-orllewinol Castell Penrhys, Penrhys, Abertawe (LB298 gynt)

II
LB368

Gatiau, rheiliau a phierau de-ddwyreiniol Castell Penrhys, Penrhys, Abertawe (LB299 gynt)

II
LB369

Sied Gerti a Llofft Stabl Home Farm, Penrhys, Abertawe (LB300 gynt)

II
LB370

Adeiladau Fferm Pitt, Penrhys, Abertawe (LB302 gynt)

II
LB371

Odyn Galch yng Nghoedwig Oxwich, Oxwich, Abertawe (LB303 gynt)

II
LB372

Tŵr y Cloc yng Nghastell Clun, Lôn y Felin, Blackpill, Abertawe (LB269 gynt)

II
LB373

Clwb Cychod Hwylio Môr Hafren, Heol y Mwmbwls, y Mwmbwls, Abertawe (LB270 gynt)

II
LB374

Ffynnon y Tywysog, Heol y Mwmbwls, y Mwmbwls, Abertawe (LB271 gynt)

II
LB375

Pont Eidalaidd, Gerddi Clun, Blackpill, Abertawe (LB272 gynt)

II
LB376

Gasebo, Gerddi Clun, Blackpill, Abertawe (LB273 gynt)

II
LB377

Cyfleusterau Cyhoeddus Pier y Mwmbwls (yn y pen tua'r tir), y Mwmbwls, Abertawe (LB274 gynt)

II
LB378

2 Southend Villas (Gwesty Southend gynt), 724 Heol y Mwmbwls, y Mwmbwls, Abertawe (LB009B gynt)

II
LB379

3 Southend Villas (Gwesty Southend gynt), 724 Heol y Mwmbwls, y Mwmbwls, Abertawe (LB009C gynt)

II
LB380

Carreg derfyn Ymddiriedolaeth Tollbyrth, o flaen 704 Heol y Mwmbwls, y Mwmbwls, Abertawe (LB275 gynt)

II
LB381

Eglwys Fethodistaidd y Mwmbwls, Heol y Mwmbwls, y Mwmbwls, Abertawe (LB276 gynt)

II
LB382

Odyn Galch, ger Heol y Castell, y Mwmbwls, Abertawe (LB277 gynt)

II
LB383

Odyn Galch, ger Heol Lime Kiln, y Mwmbwls, Abertawe (LB278 gynt)

II
LB384

Porthdy Clun, Gerddi Clun, Blackpill, Abertawe (LB279 gynt)

II
LB385

Pont Japaneaidd, Gerddi Clun, Blackpill, Abertawe (LB280 gynt)

II
LB386

Y Tŵr Iorwg, Coedwig Clun ger Lôn y Felin, Blackpill, Abertawe (LB281 gynt)

II
LB387

Y Tŵr Gwylio, Gerddi Clun, Blackpill, Abertawe (LB282 gynt)

II
LB388

74 Heol y Mwmbwls, Blackpill, Abertawe (LB283 gynt)

II
LB389

Gât ym Mhorthdy Clun, Gerddi Clun, Blackpill, Abertawe (LB284 gynt)

II
LB390

110 Heol Newton, Newton, Abertawe (LB285 gynt)

II
LB391

Llyfrgell Ystumllwynarth, Lôn Dunns, Ystumllwynarth, Abertawe (LB286 gynt)

II
LB392

Arglawdd gwn ar ochr de-ddwyreiniol Goleudy'r Mwmbwls, Pen y Mwmbwls, Abertawe (LB287 gynt)

II
LB393

Arglawdd gwn ar ochr gogledd-ddwyreiniol Goleudy'r Mwmbwls, Pen y Mwmbwls, Abertawe (LB288 gynt)

II
LB394

Arfdy ar ochr gogledd-orllewinol Goleudy'r Mwmbwls, Pen y Mwmbwls, Abertawe (LB289 gynt)

II
LB395

Magnelfa'r Mwmbwls ar ochr ddeheuol Goleudy'r Mwmbwls, Pen y Mwmbwls, Abertawe (LB290 gynt)

II
LB396

Eglwys Ddiwygiedig Unedig Tabernacl, Heol Newton, Ystumllwynarth, Abertawe (LB291 gynt)

II
LB397

Gatiau, rheiliau a phierau de-ddwyreiniol Castell Penrhys, Penrhys, Abertawe (LB299 gynt)

II
LB398

Hen Reithordy Rhosili, Rhosili, Abertawe (LB310 gynt)

II
LB399

Sied Gerti Roced, Rhosili, Abertawe (LB311 gynt)

II
LB400

Ffermdy Great Pitton, Pitton, Rhosili, Abertawe (LB312 gynt)

II
LB401

Ardal cynllun-U ar fuarth fferm Great Pitton, Pitton, Rhosili, Abertawe (LB313 gynt)

II
LB402

Corner House, Pitton, Rhosili, Abertawe (LB314 gynt)

II
LB403

Wal berimedr system gaeau agored y Vile, Rhosili, Abertawe (LB315 gynt)

II
LB404

Cofeb am ddynion badau achub yng nghornel de-ddwyreiniol mynwent Eglwys Cadog Sant, Porth Einon, Abertawe (LB316 gynt)

II
LB405

Twll Culver, Porth Einon, Abertawe (LB317 gynt)

II
LB406

Capel Bedyddwyr Providence a'r mans cysylltiedig, Llan-y-tair-mair (Knelston), Abertawe (LB318 gynt)

II
LB407

Old Henllys, Llanddewi, Abertawe (LB319 gynt)

II
LB408

Eglwys Bresbyteraidd Bethesda, Burry Green, Abertawe (LB332 gynt)

II
LB409

Fferm Tyle House, Burry Green, Abertawe (LB333 gynt)

II
LB410

Pont Bynfeirch dros Burry Pill, Cheriton, Abertawe (LB334 gynt)

II
LB411

Odyn galch yng Nghoedwig Bovehill, Landimôr, Abertawe (LB335 gynt)

II
LB412

Ysgubor drws nesaf i Eglwys sy'n ffinio'r ffordd, Llangynydd, Abertawe (LB336 gynt)

II
LB413

Ffynnon dros ffordd ag Eglwys Cenydd Sant, Llangynydd, Abertawe (LB337 gynt)

II
LB414

Ffermdy Plenty, Llangynydd, Abertawe (LB338 gynt)

II
LB415

Yr Hen Reithordy, Llanmadog, Abertawe (LB339 gynt)

II
LB416

Capel Presbyteraidd y Drindod, Cheriton, Abertawe (LB340 gynt)

II
LB417

Cwt mochyn crwn ger Pill House, Llanmadog, Abertawe (LB341 gynt)

II
LB418

Goleudy Whiteford, Twyni Whiteford, Abertawe (LB342 gynt)

II*
LB419

Porth Mynwent Eglwys Cenydd Sant, Llangynydd, Abertawe (LB343 gynt)

II
LB420

Tŷ Gwyn, Llanmadog, Abertawe (LB344 gynt)

II
LB421

Melin Llanrhidian Isaf, Llanrhidian, Abertawe (LB349 gynt)

II
LB422

Odyn galch o dan Gastell Weble, Llanrhidian, Abertawe (LB350 gynt)

II
LB423

Tŷ'r Melinydd, Melin Llanrhidian Isaf, Llanrhidian, Abertawe (LB351 gynt)

II
LB424

Wal gynnal a phwll melin Llanrhidian Isaf, Llanrhidian, Abertawe (LB352 gynt)

II
LB425

Capel Presbyteraidd Tabernacl, West End, Penclawdd, Abertawe (LB353)

II
LB426

Capel Annibynnol Bethel gan gynnwys yr Ysgol Sul, Heol Bethel, Penclawdd, Abertawe (LB354 gynt)

II
LB427

Capel Annibynnol Y Crwys, gan gynnwys y rheiliau a'r pierau, Heol y Capel, Y Crwys, Abertawe (LB355 gynt)

II
LB428

Ffermdy'r Crwys, Heol Tregŵyr, Y Crwys, Abertawe (LB356 gynt)

II
LB429

Fferm da byw â llofft stabl, Fferm y Crwys, Heol Tregŵyr, Y Crwys, Abertawe (LB357 gynt)

II
LB430

Stabl a beudy, Fferm y Crwys, Heol Tregŵyr, Y Crwys, Abertawe (LB358 gynt)

II
LB431

Tŷ Injan Cae Eithin, Pwll Glo Berthlwydd, Y Crwys, Abertawe (LB359 gynt)

II
LB432

Y Porthdy, Heol y Parc, Penclawdd, Abertawe (LB360 gynt)

II
LB433

Capel Bedyddwyr Tirzah, Llanmorlais, Abertawe (LB361 gynt)

II
LB434

Waliau â gatiau a rheiliau addurnol, Capel Annibynnol Bethel, Heol Bethel, Penclawdd, Abertawe (LB362 gynt)

II
LB435

Capel Bethlehem, gan gynnwys y festri gysylltiedig, Heol Caerfyrddin, Fforestfach, Abertawe (LB307 gynt)

II
LB436

Cofeb Ryfel Heol Caerfyrddin, Heol Caerfyrddin, Fforestfach, Abertawe (LB308 gynt)

II
LB437

Ffatri Byrbrydau Walkers, Heol Caerfyrddin, Fforestfach, Abertawe (LB309 gynt)

II
LB438

Odyn galch yng Nghwm Gwyrdd, Cwm Gwyrdd, Abertawe (LB363 gynt)

II
LB439

Cyn-ysgoldy, gan gynnwys Tŷ'r Ysgolfeistr, Parkmill, Abertawe (LB364 gynt)

II
LB440

Eglwys St Nicholas, Nicholaston, Abertawe (LB365 gynt)

II*
LB441

Gatiau, rheiliau a phierau gogledd-ddwyreiniol Castell Penrhys, Penrhys, Abertawe (LB366 gynt)

II*
LB442

Ffald y Pentref, Lunnon, Abertawe (LB367 gynt)

II
LB443

Odyn galch, Lunnon, Abertawe (LB368 gynt)

II
LB444

Odyn galch, Penmaen, Abertawe (LB369 gynt)

II
LB445

Croes Bregethu ym Mynwent Eglwys St Nicholas, Nicholaston, Abertawe (LB370 gynt)

II
LB446

Fferm Big House, Lunnon, Abertawe (LB371 gynt)

II
LB447

Hen fwthyn ar dir Bwthyn Underhill, Penrhys, Abertawe (LB372 gynt)

II
LB448

Yr Orendy, Penrhys, Abertawe (LB373 gynt)

II
LB449

Ffermdy Penmaen a'r bwthyn cyfagos, Penmaen, Abertawe (LB374 gynt)

II
LB450

Tŵr pellennig a ddyluniwyd i ategu Tŵr Penrhys, Penrhys, Abertawe (LB375 gynt)

II*
LB451

Cwrt y stabl ym Maenor Cil-frwch, Pennard, Abertawe (LB321 gynt)

II
LB452

Deial haul ym Maenor Cil-frwch, Pennard, Abertawe (LB322 gynt)

II
LB453

Gatiau mynedfa Maenor Cil-frwch, Pennard, Abertawe (LB323 gynt)

II
LB454

Porthdy Cil-frwch, Pennard, Abertawe (LB324 gynt)

II
LB455

Odyn galch Vennaway, Pennard, Abertawe (LB325 gynt)

II
LB456

Wal derfyn ym Maenor Cil-frwch, Pennard, Abertawe (LB326 gynt)

II
LB457

Gasebo â waliau cysylltiedig ym Maenor Cil-frwch, Pennard, Abertawe (LB327 gynt)

II
LB458

Eglwys San Siôr, Reynoldston, Abertawe (LB328 gynt)

II
LB459

Tŷ Fairyhill, Reynoldston, Abertawe (LB329 gynt)

II
LB460

Tŷ Iâ Stouthall, Reynoldston, Abertawe (LB330 gynt)

II
LB461

Ffynnon yn Lôn Robin, Reynoldston, Abertawe (LB331 gynt)

II
LB462

"Brynau", 31 Heol Mayals, Mayals, Abertawe (LB376 gynt) 

II
LB463

Sied J, Heol y Brenin, Doc Tywysog Cymru, Abertawe (LB377 gynt)

II
LB464

Postyn terfyn y tu allan i 356 Heol Clasemont, Treforys, Abertawe (LB379 gynt)

II
LB465

Eglwys Dewi Sant a Cyfelach Sant, Heol Abertawe, Llangyfelach, Abertawe (LB380 gynt)

II*
LB466

Tŵr Eglwys Dewi Sant a Cyfelach Sant, Heol Abertawe, Llangyfelach, Abertawe (LB381 gynt)

II*
LB467

Postyn terfyn y tu allan i 352 Heol Clasemont, Treforys, Abertawe (LB382 gynt)

II
LB468

Cefnfforest-fawr, ger ffordd fechan i Felindre, Abertawe (LB383 gynt)

II
LB469

Gwenlais-uchaf, ger Heol Clordir, Pontlliw, Abertawe (LB384 gynt)

II
LB470

Ysgubor yng Ngwenlais-uchaf, ger Heol Clordir, Pontlliw, Abertawe (LB385 gynt)

II
LB471

Eglwys St Catherine, Heol Alexandra, Gorseinon, Abertawe (LB386 gynt)

II
LB472

Cofeb Ryfel ar dir Eglwys St Catherine, Heol Alexandra, Gorseinon, Abertawe (LB387 gynt)

II
LB473

"Bryn Rhos", Heol Abertawe, Penllergaer, Abertawe (LB388 gynt)

II
LB474

Ardal ogleddol buarth Bryn Rhos, Heol Abertawe, Penllergaer, Abertawe (LB389 gynt)

II
LB475

Ardal orllewinol buarth Bryn Rhos, Heol Abertawe, Penllergaer, Abertawe (LB390 gynt)

II
LB476

Ardal ddwyreiniol buarth Bryn Rhos, Heol Abertawe, Penllergaer, Abertawe (LB391 gynt)

II
LB477

Yr Arsyllfa Gyhydeddol, (tir Swyddfeydd y Cyngor), Penllergaer, Abertawe (LB392 gynt)

II*
LB478

Capel Moriah, Heol Glebe, Casllwchwr, Abertawe (LB394 gynt)

II
LB479

Ysgoldy yng Nghapel Moriah, Heol Glebe, Casllwchwr, Abertawe (LB395 gynt)

II
LB480

Gatiau a rheiliau yng Nghapel Moriah, Heol Glebe, Casllwchwr, Abertawe (LB396 gynt)

II
LB481

Y Gofeb Ryfel, cyffordd Heol Glebe, Casllwchwr, Abertawe (LB397 gynt)

II
LB482

Carreg derfyn ym Mhontybrenin, Heol Abertawe, Casllwchwr, Abertawe (LB398 gynt)

II
LB483

Y Gofeb Ryfel, Stryd Teilo Sant, Pontarddulais, Abertawe (LB412 gynt)

II
LB484

Wal a rheiliau yng Nghapel Annibynnol Hope, Stryd Teilo Sant, Pontarddulais, Abertawe (LB413 gynt)

II
LB485

Pont dros Glydach Isaf, islaw Glynmeithrim Uchaf, Cwm Clydach, Mawr, Abertawe (LB399 gynt)

II
LB486

Bwthyn sy'n gysylltiedig â Bryn Elim, 52 Heol Clydach, Craig-cefn-parc, Abertawe (LB400 gynt)

II
LB487

Llety Thomas, Felindre, Abertawe (LB401 gynt)

II
LB488

Tŵr y falf yng Nghronfa Ddŵr Lliw Uchaf, Cwm Lliw, Abertawe (LB402 gynt)

II
LB489

Tŷ Injan Pwll Scott, Heol Gwernllwynchwyth, Heol Las, Gellifedw, Abertawe (LB414 gynt)

II*
LB490

Hen siediau mwyndoddi, Gweithfeydd y Glannau Uchaf, y Morfa, Abertawe (LB415 gynt)

II
LB491

Pont y Morfa, Heol Normandi, Bonymaen, Abertawe (LB429 gynt)

II
LB492

Waliau'r cei yn hen Weithfeydd y Glannau Uchaf, y Morfa, Abertawe (LB416 gynt)

II
LB493

Waliau, rheiliau a gatiau Capel Salem (Capel y Cwm), Heol Capel y Cwm, Bonymaen, Abertawe (LB417 gynt)

II
LB494

Pierau a rheiliau Capel Bedyddwyr Calfaria, Y Stryd Fawr, Clydach, Abertawe (LB403 gynt)

II
LB495

Eglwys Sant Ioan Fedyddiwr, Y Stryd Fawr, Clydach, Abertawe (LB404 gynt)

II
LB496

Eglwys y Santes Fair, Y Stryd Fawr, Clydach, Abertawe (LB405 gynt)

II
LB497

Traphont ddŵr Camlas Abertawe, dros Glydach Isaf, Clydach, Abertawe (LB406 gynt)

II
LB498

Pompren haearn dros Gamlas Abertawe, Clydach, Abertawe (LB407 gynt)

II
LB499

Carreg filltir ar ochr ddeheuol Y Stryd Fawr, Clydach, Abertawe (LB408 gynt)

II
LB500

Carreg filltir ar ochr ogleddol Heol Vardre, Clydach, Abertawe (LB409 gynt)

II
LB501

Cerflun o Syr Ludwig Mond, Heol Ynyspenllwch, Clydach, Abertawe (LB410 gynt)

II
LB502

Manor Park Country House, Clydach, Abertawe (LB411 gynt)

II
LB503

Eglwys Samlet Sant, Heol yr Eglwys, Llansamlet, Abertawe (LB418 gynt)

II
LB504

Cofeb Ryfel, Parc Briallu, ger Frederick Place, Llansamlet, Abertawe (LB419 gynt)

II
LB505

Pont Lôn-las neu Llwynbrau, Frederick Place, Llansamlet, Abertawe (LB420 gynt)

II
LB506

Y bwa cyntaf dros reilffordd de Cymru, Peniel Green, Llansamlet, Abertawe (LB421 gynt)

II
LB507

Yr ail fwa dros reilffordd de Cymru, Peniel Green, Llansamlet, Abertawe (LB422 gynt)

II
LB508

Y trydydd bwa dros reilffordd de Cymru, Peniel Green, Llansamlet, Abertawe (LB423 gynt)

II
LB509

Y pedwerydd bwa dros reilffordd de Cymru, Peniel Green, Llansamlet, Abertawe (LB424 gynt)

II
LB510

Eglwys St Thomas, Stryd Lewis, St Thomas, Abertawe (LB425 gynt)

II
LB511

Doc yn hen Weithfeydd Copr y Graig Wen, St Thomas, Abertawe (LB426 gynt)

II
LB512

Bolard haearn ar ochr ddwyreiniol afon Tawe, St Thomas, Abertawe (LB427 gynt)

II
LB513

Cofeb Ryfel ym Mharc Danygraig, St Thomas, Abertawe (LB428 gynt)

II
LB514

Tŷ Fulton, Prifysgol Abertawe, Sgeti, Abertawe (LB430 gynt)

II
LB515

Adeiladau Wallace, Prifysgol Abertawe, Sgeti, Abertawe (LB431 gynt)

II
LB516

Llyfrgell (bloc gwreiddiol), Prifysgol Abertawe, Sgeti, Abertawe (LB432 gynt) 

II
LB517

Centre for Greater Self Awareness, Stryd Pleasant, Abertawe (LB433 gynt)

II
LB518

Eglwys Teilo Sant, Caereithin, Abertawe 

II
LB519

Eglwys y Cymun Bendigaid, Heol Alexandra, Gorseinon, Abertawe 

II
LB520

Isbont Reilffordd Llansamlet, Heol yr Orsaf, sy'n uno Heol Bethel â Heol Peniel Green

II
LB521

The Poplars, Heol Abertawe, Pontlliw

II
LB522

Hen Stablau yn The Poplars, Heol Abertawe, Pontlliw

II
LB523

Ciosg 'The Big Apple', y Mwmbwls

II
Wedi'i bweru gan GOSS iCM