Chwilio'r wefan

Datganiadau i'r wasg Mehefin 2019

TabernacleVertical

Tywysog Cymru'n cynllunio'i ddychweliad i gapel Cymreig eiconig

Bydd EUB Tywysog Cymru'n ymweld â'r Tabernacl hanesyddol yn Nhreforys y mis nesaf.

Swansea at 50 logo (gold).

Ymunwch â'r dathliadau hanner canmlwyddiant ar fideo

Mae preswylwyr, plant ysgol ac enwogion yn ymuno â dathliadau hanner canmlwyddiant Abertawe drwy ddymuno pen-blwydd hapus i'r ddinas dros fideo.

Old Council Logo

Cyngor i ystyried datgan 'argyfwng hinsawdd'

Mae Cyngor Abertawe'n gwneud pob ymdrech i ddod yn un o awdurdodau lleol mwyaf ynni effeithlon Cymru.

czj june 2019

Rhoi Rhyddid Dinas a Sir Abertawe i'r actores sydd wedi ennill gwobr Oscar, Catherine Zeta-Jones CBE

Bydd yr actores Catherine Zeta-Jones CBE sydd wedi ennill gwobr Oscar yn derbyn Rhyddid er Anrhydedd ei dinas enedigol, Abertawe, fis nesaf.

Golden Ticket Logo

Mwy o docynnau aur i'w hennill

Mae mwy o docynnau aur ar gael i breswylwyr Abertawe sydd am fod yn rhan o ddathliadau hanner canmlwyddiant dinas Abertawe.

Alun Wyn Jones Freedom

Alun Wyn Jones yn derbyn Rhyddid y Ddinas

Mae Alun Wyn Jones, seren rygbi Cymru a'r Llewod Prydeinig sydd bellach wedi ennill y Gamp Lawn deirgwaith, wedi derbyn rhyddid ei ddinas enedigol, sef Abertawe.

CefnCoed030619

Artistiaid i helpu cleifion i ymbincio ysbyty Abertawe

Mae dau artist yn cydweithio â chleifion a staff i weddnewid ward ysbyty yn Abertawe.

Swansea at 50 logo (gold).

PRIMARY PARTNERS YN THEATR Y GRAND YN PARHAU I FFYNNU

Mae dros 1,200 o blant ysgolion cynradd lleol o bedair ysgol ar hugain ar draws y sir yn ymddangos ar lwyfan Theatr y Grand Abertawe yr wythnos hon i berfformio yn Primary Partners, menter ar y cyd â Choleg Gŵyr Abertawe.

Clase_estyn

Translation Required: Top marks for extremely caring and inclusive school

Translation Required: Clase Primary in Swansea is an extremely caring and inclusive school that supports all its children exceptionally well and the pupils themselves can take a lot of the credit for this.

Nanog0401619

Cyhoeddiad cast ar gyfer sioe gerdd glodwiw newydd Theatr na nÓg a Theatr y Grand Abertawe, Eye of the Storm

Bydd Theatr na nÓg yn mynd a'u sioe gerdd glodwiw ar ei daith DU cyntaf tymor yr Hydref yma.

MarketNew02

Ychwanegu cerddoriaeth, arteffactau, teithiau tywys a danteithion blasus i gymysgedd y farchnad

Mae pum man busnes yn dod â bywiogrwydd ffres i guriad calon canol dinas Abertawe.

Old Council Logo

Newidiadau i Faes Parcio'r Dwyrain yn y Ganolfan Ddinesig

Bydd newidiadau ar gyfer pobl sy'n defnyddio maes parcio'r dwyrain yn y Ganolfan Ddinesig o ddydd Llun 10 Mehefin ymlaen, pan ddaw'n faes parcio talu ac arddangos.

KarenMacKinnon

Curadur celf o Gymru, Karen MacKinnon, yn derbyn MBE

Mae Curadur Oriel Gelf Glynn Vivian Cyngor Abertawe, Karen MacKinnon, wedi derbyn MBE fel rhan o anrhydeddau pen-blwydd y Frenhines ar gyfer 2019.

SolarPanels

Cynllun lleihau carbon yn mynd rhagddo mewn cyfleusterau hamdden

Mae Freedom Leisure yn dechrau cynllun gwella ynni helaeth ym mhedair o'r canolfannau hamdden mae'n eu gweithredu ar ran y cyngor yn Abertawe.

CalonLanCast

Ymarferion yn dechrau ar gyfer sioe gerdd Abertawe 50

Mae ymarferion wedi dechrau ar gyfer sioe lwyfan a fydd yn helpu preswylwyr Abertawe ac ymwelwyr â'r ddinas i ddathlu hanner canmlwyddiant ers derbyn statws dinas.

JohnBenKai

Caswell yn arwain y ffordd at dwristiaeth hygyrch

Bydd un o draethau mwyaf poblogaidd Abertawe'n dod yn lle mwy croesawgar fyth i ymwelwyr y mae eu symudedd yn gyfyngedig iawn.

RaymondRayWorkways+

Pedwar person arall wedi'u helpu yn ystod cyfnod anodd i gael swyddi yn Abertawe

Nid oes gan Christopher Evans, Justin Davies-Jones, Raymond Ray ac Angela Bowen, o Abertawe, ddim yn gyffredin.

Old Council Logo

Translation Required: Swansea remembers Grenfell

Translation Required: SWANSEA'S Castle Square was the setting last night as city residents, politicians and local groups came together to remember those who died at Grenfell Tower exactly two years ago.

BayTransMark

Bae Abertawe yn esiampl o gludiant cynaliadwy i ymwelwyr

Mae prosiect marchnata digidol newydd yn ceisio hyrwyddo Bae Abertawe fel un o'r cyrchfannau twristiaid mwyaf blaenllaw yn y Deyrnas Unedig! Gyda gwefan newydd wych i'w gefnogi.

TopRankFusion

Dathliad o gerddoriaeth Abertawe'n denu hoff gofroddion

Mae pethau cofiadwy trawiadol o fyd cerddoriaeth yn helpu Abertawe i ddathlu ei threftadaeth ddiwylliannol fodern.

OwenSheers

Diwylliant Abertawe'n cael sylw gan y cyfryngau cenedlaethol

Mae sioe radio genedlaethol yn dod i Abertawe.

Cyffro'n cynyddu wrth i barti stryd i ddathlu 50 mlynedd Abertawe fel dinas nesáu

Mae preswylwyr cymdogaeth hanesyddol yn paratoi ar gyfer parti stryd am ddim i ddathlu 50 mlynedd ers i Abertawe ddod yn ddinas - ac mae gwahoddiad i breswylwyr o bob rhan o'r ddinas!

LCgymConcept200619

Prosiect gwerth miliynau o bunnoedd i wella hamdden yn lleol

Mae'r gwaith wedi dechrau ar brosiect gwerth miliynau o bunnoedd i ailwampio rhai o gyfleusterau hamdden mwyaf Abertawe.

Swansea at 50 logo (gold).

Translation Required: Were you there in the summer of '69 to hear Swansea gain city status?

Translation Required: SWANSEA Council is on the hunt for guests at the Guildhall reception 50 years ago which announced the community was to receive city status.

engine idling

Translation Required: Call for motorists to switch off to improve air quality

Translation Required: Pollution officers in Swansea Council are calling on motorists to turn off their car engines when waiting at busy junctions in the city.

Translation Required: Swansea Council set to tackle Ash tree disease

Translation Required: Steps are being taken by Swansea Council to tackle Ash trees affected by Ash Dieback.

prince of wales

Tywysog Cymru i fod yn rhan o ddathliadau hanner canmlwyddiant Abertawe

Bydd EUB Tywysog Cymru'n ymweld ag Abertawe'r wythnos nesaf i ddathlu hanner canmlwyddiant ers cyhoeddi statws dinas y gymuned.

Cyfnod cofrestru ac enwebu ar gyfer Gwobrau Twristiaeth Bae Abertawe 2019 ar agor

Mae'r broses o ddod o hyd i westy, tŷ bwyta a lleoliad cerddoriaeth fyw gorau Bae Abertawe wedi dechrau.

Translation Required: Council's commitment to cutting carbon footprint hailed at transport conference

Translation Required: GREEN fleet managers from organisations across England and Wales have been learning about how Swansea Council has built up the biggest public sector-operated electric vehicle fleet in Wales.

50Party05

Preswylwyr a ffrindiau'n mwynhau parti stryd Abertawe 50

Roedd cannoedd o bobl o gymdogaeth hanesyddol wedi mwynhau parti stryd am ddim i ddathlu 50 mlwyddiant Abertawe fel dinas - ac ymunodd llawer mwy o breswylwyr o bob rhan o'r ddinas â nhw.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM