Chwilio'r wefan
English

Materion cymunedol yn cael sylw yn Mayhill a Waun Wen

Bydd pobl Mayhill a Waun Wen yn gallu trafod amrywiaeth eang o faterion cymunedol gyda ffigurau allweddol yr wythnos hon.

MayhillCC

Gallant ymweld â Chanolfan Gymunedol Mayhill unrhyw bryd rhwng 10am a 2pm ddydd Iau i siarad â phobl o sefydliadau fel y cyngor a'r heddlu. 

Mae'n rhan o'r ymateb cyfredol gan awdurdodau i'r unig achlysur o aflonyddwch cyhoeddus yn yr ardal ddeufis yn ôl. Mae asiantaethau eisoes yn gweithio yn y gymuned bob dydd.

Ymatebodd yr heddlu i'r digwyddiad ar noson 20 Mai; helpodd y cyngor y gymuned yn syth ar ôl y digwyddiad drwy arwain y gwaith glanhau, diogelu eiddo a chynllunio mesurau newydd i gadw pobl yn ddiogel.

Meddai Arweinydd y Cyngor, Rob Stewart, "Bydd cynghorwyr a swyddogion o'r cyngor a'r heddlu yn rhan o'r fenter cynnwys y cyhoedd hon a byddant yn gweithio ar ddiogelwch cymunedol a diogelu. Byddwn ar gael i unrhyw breswylwyr lleol a hoffai drafod unrhyw faterion lleol.

"Lleiafrif oedd yn gyfrifol am gythrwfl 20 Mai ac nid yw'n adlewyrchu cymunedau arbennig Mayhill a Waun Wen."

Meddai'r Prif Uwch-arolygydd Trudi Meyrick, "Mae digwyddiadau cynnwys y cyhoedd yn ffordd wych o weithio gyda chymunedau lleol a rhoi cyfle i'r cyhoedd ofyn i'r holl bartneriaid am y materion sydd o'r pwys mwyaf iddynt."

Dros y degawd diwethaf, mae'r cyngor wedi parhau i fuddsoddi yn ardal Mayhill a Waun Wen. Buddsoddwyd tua £50m er mwyn gwella tai yn yr ardal. Y llynedd, cwblhawyd gwaith gwerth £500,000 i adnewyddu Ysgol Gynradd Seaview a derbyniodd Clwb Ieuenctid Townhill £80,000 o gymorth. Agorwyd canolfan deuluol a meddygfa meddygon teulu o'r radd flaenaf yng Ngolwg y Mynydd ym Mayhill yn 2018.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM