Chwilio'r wefan

Datganiadau i'r wasg Mai 2019

Tirdeunaw_artist

Cynlluniau am safle newydd ar gyfer ysgol gynradd Gymraeg wedi'u cyflwyno

Cyflwynwyd cynlluniau am safle newydd ar gyfer ysgol gynradd Gymraeg lwyddiannus â lleoedd ar gyfer disgyblion ychwanegol a chanolfan Dechrau'n Deg i gynllunwyr y cyngor.

MalPopeS50

Fideo yn rhoi hwb i Abertawe 50

Mae fideo cerddoriaeth a lansiwyd heddiw yn cynnig cipolwg cyffrous ar un o ddathliadau cynnar Abertawe 50.

Swnasea50Banners

Baneri ar y stryd yn croesawu'r byd i ddathliadau hanner can mlynedd

Mae baneri croesawu ac addurniadau stryd eraill sy'n dathlu hanner canmlwyddiant ers i Abertawe ddod yn ddinas wedi bod yn cael eu gosod ar oleuadau stryd mewn lleoliadau allweddol yng nghanol y ddinas ac ar hyd Heol Ystumllwynarth.

High 5 awards,,

Mae pawb yn adnabod rhywun sy'n haeddu gwobr Rho 5

Mae'r gwaith chwilio wedi dechrau er mwyn dod o hyd i sêr Rho 5 Abertawe wrth i'r gwobrau ar gyfer pobl ifanc ysbrydolus gyrraedd eu hwythfed tymor.

seafront_sites

300 yn ymateb i ymgynghoriad wrth i reolwr twristiaeth groesawu trafodaeth

Mae arweinwyr twristiaeth wedi croesawu ymgynghoriad ar sut gellid defnyddio sawl llain o dir sy'n eiddo i'r cyngor yn y dyfodol.

Crest

Coleg Adfer yn cynyddu cefnogaeth ar gyfer myfyrwyr

Mae gweithwyr proffesiynol ym meysydd iechyd ac addysg yn Abertawe wedi dod at ei gilydd i lansio menter newydd yn y ddinas i gefnogi pobl wrth iddynt adfer o salwch meddwl.

Sketty_Lane

Y cyngor yn gofyn i'r cyhoedd: Sut allwn ni wneud y defnydd gorau o safleoedd arfordirol?

Mae Cyngor Abertawe'n gofyn i'r cyhoedd sut y dylid defnyddio sawl llain o dir y mae'r cyngor yn berchen arni yn eu tyb hwy.

Claire Hyett-Evans

Helpwch i newid bywydau yn ystod Pythefnos Gofal Maeth

Mae gofalwyr maeth yn Abertawe wedi bod yn trafod yr effaith gweddnewidiol maent wedi'i wneud ar fywydau ifanc ar gychwyn Pythefnos Gofal Maeth.

Swansea at 50 logo (gold).

Pride Abertawe yn addo awyrgylch carnifal yng nghanol y ddinas

Bydd digwyddiad Pride mwyaf erioed Abertawe'n llenwi canol y ddinas ddydd Sadwrn.Mae Pride Abertawe'n bwriadu dod ag awyrgylch carnifal i Sgwâr y Castell wrth i wythnos o ddathliadau ddod i ben gyda diwrnod o liw, cerddoriaeth ac adloniant gyda gorymdaith yn dechrau am 11am.

abc_blocks

Cefnogaeth i ysgolion wrth i'r cyfnod cyn y cwricwlwm newydd ddod i ben

Darperir cefnogaeth i ysgolion yn Abertawe i'w helpu wrth lunio'r Cwricwlwm i Gymru newydd fel ei fod yn diwallu anghenion holl ddisgyblion y ddinas.

Armed Forces

Adnewyddu addewid y ddinas i'r lluoedd arfog

Bydd Cyngor Abertawe a'i bartneriaid yn cadarnhau addewid i roi cefnogaeth deg i aelodau'r lluoedd arfog, cyn-filwyr a'u teuluoedd.

DevilMuseum

Teithiau tywys yn rhoi cyfle i'r cyhoedd weld gorffennol a dyfodol Abertawe

Mae cyfres newydd o deithiau cyhoeddus ar y gweill yn un o ddiwydiannau pwysicaf Abertawe.

Old Council Logo

Tai cyngor newydd ar gyfer tenantiaid arbennig

Gall tai newydd sy'n cael eu hadeiladu gan Gyngor Abertawe fod yn gartrefi i fath arbennig iawn o denant nad yw'n talu rhent ac sy'n gallu mynd a dod fel y myn.

Proms in the Park

Proms yn y Parc yn dychwelyd i Abertawe fel rhan o ddathliadau ei hanner canmlwyddiant

Bydd Proms yn y Parc, un o uchafbwyntiau bythol boblogaidd calendr diwylliannol Prydain, yn dychwelyd i Abertawe'n ddiweddarach eleni.

plastic waste

Plastig ailgylchadwy Abertawe'n ateb y galw yn y DU

Mae ymdrechion gan breswylwyr yn Abertawe wedi arwain at fwy o gyfleoedd gyda chwmnïau ailgylchu yn y DU ynghylch y deunydd a gesglir o strydoedd yn y ddinas.

Rhossili Bay - voted Britain's best beach

Gwyliau gartref yn rhoi hwb i fusnesau twristiaeth yn Abertawe

Mae Prydeinwyr sy'n dewis aros yn y DU am eu gwyliau yn helpu i roi hwb i fusnesau a swyddi twristiaeth yn Abertawe, yn ôl ffigurau newydd.

SimonPartonStrokeSession

Wedi cael strôc? Gadewch i gerddoriaeth eich helpu i wynebu'ch heriau

Mae cynllun newydd sy'n defnyddio pŵer cerddoriaeth yn helpu pobl Abertawe i fynd i'r afael ag effeithiau strôc.

Kingsway130918

Gwaith ar Ffordd y Brenin yn gwneud cynnydd tuag at benodi contractwr newydd

Mae gwaith gwerth £12m i drawsnewid Ffordd y Brenin a'i strydoedd cyfagos yn parhau i wneud cynnydd.

Catalina

Heliwr tanfor i serennu yn Sioe Awyr Cymru 2019

​​​​​​​Bydd awyren fôr ddeniadol yn rhan o Sioe Awyr Cymru'r haf hwn - 75 o flynyddoedd ar ôl iddi fod yn hela llongau tanfor y gelyn yn yr Ail Ryfel Byd.

Archives50

Arddangosfa deithiol yn helpu i nodi 50 mlynedd gyntaf Abertawe fel dinas

Bydd ysgolion yn arddangos baneri a fydd yn amlinellu hanes cyfoethog Abertawe wrth i ddathliadau hanner canmlwyddiant y ddinas ddatblygu.

GVAGO50

Gŵyl gelf Cymru gyfan yn dod i Abertawe

Gall pobl dros 50 oed yn Abertawe fwynhau digwyddiad celf am ddim yn Oriel Gelf Glynn Vivian y ddinas wythnos nesaf.

Caswell090519

Uwchgynhadledd i fusnesau twristiaeth wedi'i threfnu

Gwahoddir busnesau twristiaeth lleol i ychwanegu agweddau newydd at eu trefniadau marchnata'r wythnos nesaf.

Mumbles Road Traffic Signals

Mumbles Road lights upgrade essential

Motorists in Swansea are being warned that traffic queues could worsen on key routes unless essential signal upgrades are completed at its busiest junctions.

DTC100519

Hwyl gyda Dylan er mwyn ysbrydoli dinasyddion ifanc Abertawe

Bydd awduron ifanc Abertawe'n dwyn ysbrydoliaeth o ddawn a sgiliau Dylan Thomas dros y ddau benwythnos nesaf.

ArenaSouthToNorth

Arena Abertawe: Contractwyr ar fin mynd i'r safle

Bydd arena ddigidol Abertawe i 3,500 o bobl yn symud gam ymlaen yr wythnos hon

LynMackay150519

Hoffech chi fod yn fasnachwr marchnad? Gallwch roi cynnig ar wneud hyn am £10!

​​​​​​​Mae Marchnad Abertawe'n cynnig y cyfle i fasnachwyr sefydlu stondin - am £10 y diwrnod yn unig!

Vetch50

Sêr y Vetch yn helpu disgyblion i ddathlu hanner canmlwyddiant y ddinas

Mae tri o arwyr Cae'r Vetch yn Abertawe wedi helpu disgyblion ysgol i ddathlu hanner canmlwyddiant y ddinas.

Typhoon160519

Tîm Arddangos Typhoon yr RAF yn hedfan yn Sioe Awyr Cymru

Bydd Tîm Arddangos Typhoon yr RAF yn hedfan dros Abertawe'r haf hwn.

Peter Black and Mark Child

Cynghorydd hir ei wasanaeth yn dod yn Arglwydd Faer Abertawe

Mae dau o'r cynghorwyr sydd wedi gwasanaethu Abertawe hwyaf bellach yn Arglwydd Faer ac yn Ddirprwy Arglwydd Faer y ddinas.

CastleSquare200519

Y cyngor yn sicrhau partneriaid i helpu ar gyfer ystyried cynlluniau newydd ar gyfer Sgwâr y Castell

Bydd tîm datblygu o'r radd flaenaf yn helpu i greu gweledigaeth gyffrous newydd ar gyfer ardal Sgwâr y Castell yng nghanol dinas Abertawe.

Swansea_at_night

Energy Island vision for new tidal lagoon in Swansea Bay

New plans for a tidal lagoon as part of a major renewable energy development in Swansea Bay are financially viable, according to an independent report.

Swansea Council Logo (Portrait)

Achos llys ar ôl i goed a warchodir gael eu torri i lawr

Mae camau gweithredu cyfreithiol yn cael eu cymryd gan Gyngor Abertawe ar ôl i 70 o goed a warchodir gael eu tocio heb ganiatâd.

Sketty Lane Lights

Dechrau gwella goleuadau traffig Lôn Sgeti

Cynhelir gwaith gwella anochel ar hen oleuadau traffig ar brif gyffordd yn Abertawe er mwyn ceisio cadw traffig i symud yn y dyfodol.

TourismMOU

Llofnodi cytundeb newydd i wella twristiaeth yn Abertawe

Mae partneriaid yn y sector preifat, y sector cyhoeddus a'r trydydd sector ar draws Abertawe wedi llofnodi cytundeb newydd i wella masnach twristiaeth ffyniannus yr ardal.

DylanByAugustus

Paentiad eiconig o Dylan Thomas yn cyrraedd Abertawe am y tro cyntaf

Mae paentiad o'r bardd o Abertawe Dylan Thomas o gasgliad yr Oriel Bortreadau Genedlaethol yn cael ei arddangos yn y ddinas am y tro cyntaf.

DevilMuseum

Beth yn y byd? Mae gan Old Nick Abertawe gartref newydd

Mae gan un o breswylwyr mwyaf adnabyddus Abertawe gartref newydd wrth i'r ddinas ddathlu 50 mlynedd fel dinas.

Blades

Cwmni awyr erobatig i serennu yn Sioe Awyr Cymru 2019

Bydd unig gwmni awyr erobatig y byd yn difyrru degau ar filoedd o bobl yn Abertawe eleni.

AirshowCrowds2018

Sioe Awyr Cymru yn argoeli i fod yn fwy nag erioed

​​​​​​Disgwylir i Sioe Awyr Cymru fod yn fwy ac yn well nag erioed yr haf hwn fel rhan o ddathliadau hanner canmlwyddiant Abertawe.

Period_poverty

Llyfrgelloedd yn cefnogi ymgyrch tlodi'r misglwyf

Mae llyfrgelloedd y cyngor ac adeiladau cyhoeddus eraill yn Abertawe'n paratoi i gefnogi grŵp newydd sy'n mynd i'r afael â thlodi'r misglwyf.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM