Chwilio'r wefan
English

Disgyblion artistig mewn ysgol newydd yn Abertawe yn creu argraff ar bawb

Mae gan ysgol fwyaf newydd Abertawe logo newydd sbon, diolch i ddoniau un o'i myfyrwyr.

PRU Logo - Charlie Bowden

Cafodd Charlie Bowden ei ysbrydoli gan y coed o dir Maes Derw a agorodd yn gynharach eleni.

'Oakfield' yw'r cyfieithiad ar gyfer Maes Derw, a defnyddiodd Charlie olion bysedd ei gyd-ddisgyblion i greu'r dail ar gyfer ei dyluniad o'r goeden.

Cyflwynwyd copi wedi'i fframio o'i gwaith celf iddi ac mae'r logo bellach wedi'i gynnwys ar arwydd wrth fynedfa'r adeilad.

PRU Logo - Jaydn HinderMae myfyriwr arall, Jaydn Hinder, o flwyddyn 11 hefyd wedi cael cydnabyddiaeth am ei ddoniau gan fod ei waith celf ar thema pabi a greodd fel rhan o'i bortffolio TGAU wedi'i ddewis i'w arddangos yn Abertawe. 

Meddai'r Pennaeth, Amanda Taylor, "Mae pob un ohonom yn falch iawn o Charlie a Jaydn, ac roedd yn wych gallu cydnabod eu doniau cyn diwedd y tymor.

"Mae eleni wedi bod yn brysur iawn i bawb wrth i ni symud i'n cartref newydd ac ymgartrefu yno ond rwy'n hyderus bod ein disgyblion a'u teuluoedd yn ogystal â'n staff yn hapus gyda'u hysgol newydd."

Mae gwasanaethau a ddarparwyd yn flaenorol mewn pedwar safle gwahanol yn Abertawe wedi dod at ei gilydd o dan yr un to ym Maes Derw,  y datblygiad pwrpasol gwerth £9.64m yn y Cocyd.

Ariannwyd y buddsoddiad o £9.64m ar y cyd gan Gyngor Abertawe a Llywodraeth Cymru dan raglen Ysgolion a Cholegau'r 21ain Ganrif.

Y rhaglen £149.5m yw'r buddsoddiad mwyaf erioed mewn adeiladau ysgolion a welwyd erioed yn Abertawe.

Meddai'r Cyng. Robert Smith, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau, "Hoffwn longyfarch Charlie a Jaydn, y mae'r ddau ohonynt yn amlwg yn artistiaid ifanc dawnus iawn.

"Roedd hefyd yn wych clywed bod y disgyblion wedi ymgartrefu a'u bod yn mwynhau eu cartref newydd."  

Wedi'i bweru gan GOSS iCM