Chwilio'r wefan
 • A i Y

Ll

 • Canolfan Chwaraeon Llandeilo Ferwallt

  P'un a ydych am gadw'n heini ar yr offer newydd yn y gampfa, mwynhau gyda ffrindiau mewn dosbarth ymarfer corff i grŵp, neu drefnu parti penblwydd i'ch plentyn, mae digon o ddewis ac amrywiaeth yn Llandeilo Ferwallt. Rheolir Canolfan Chwaraeon Llandeilo Ferwallt gan ein partner Freedom Leisure.

 • Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog

  Nod y Cyfamod Cymunedol yw annog cymunedau lleol i gefnogi'r gymuned wasanaethu yn eu hardal a meithrin dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth ymhlith y cyhoedd am faterion sy'n effeithio ar gymuned y Lluoedd Arfog.

 • Cynnal a chadw ffyrdd a llwybrau troed

  Rydym yn cynnal archwiliadau rheolaidd o'r ffyrdd, llwybrau cerdded a llwybrau beicio a fabwysiadwyd gennym.

 • Lleisiwch eich barn

  Mynegi eich barn ar arolygon ac ymgynghoriadau'r cyngor.

 • Llifogydd a thywydd garw

  Gwybodaeth a chyngor am yr hyn i'w wneud pan fydd llifogydd neu rybuddion o dywydd garw.

 • Llyfrgelloedd
 • Llygredd

  Rydym yn ymdrin â chwynion ac ymholiadau ynglŷn ag amrywiaeth o broblemau llygredd, gan gynnwys llygredd aer, sŵn, tir a dŵr.

 • Llyn Cychod Singleton

  Dewch i reidio pedalo a theithio o gwmpas y llyn neu rhowch gynnig ar chwarae golff gwallgof gyda'r teulu.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM