Chwilio'r wefan
English

Yn eisiau: Datblygwr i ddod â chyfleusterau cyhoeddus o'r radd flaenaf i safle ardderchog ar lan y môr

Gwahoddir datblygwyr i ddod â chyfleusterau cyhoeddus o'r radd flaenaf i safle ar lan y môr heb ddigon o ddefnydd arno.

LanglandMarketing

Mae Cyngor Abertawe yn chwilio am fusnes i brydlesu'r safle ac i ychwanegu canolbwynt hamdden arall at arfordir trawiadol yr ardal.

 

Bydd unrhyw ddatblygiad yn y lleoliad 0.77 erw hwn ym Mae Langland yn darparu cyfleusterau hamdden a thoiledau cyhoeddus a fyddai'n gwella gwasanaethau i'r cyhoedd ac yn cyd-fynd â'r amgylchedd.

 

Mae'r defnyddiau posib yn cynnwys bwyty, caffi, siop, oriel, canolfan hyfforddi, campfa a chyfleuster chwaraeon.

 

Bydd yr arian a godir trwy'r brydles hir yn cael ei ailfuddsoddi yng ngwasanaethau'r cyngor. Nid oes unrhyw gynlluniau wedi'u cyflwyno eto a bydd rhaid dilyn y broses gynllunio.

 

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae hwn yn gyfle masnachol mewn cyrchfan hamdden trawiadol - cyfle datblygu prin sy'n cynnig potensial gwych."

Cwestiynau Cyffredin ynghylch datblygiad Bae Langland

Cwestiynau cyffredin ynghylch safle datblygu Bae Langland

Wedi'i bweru gan GOSS iCM