Chwilio'r wefan
English

Cynllun i helpu i achub adeilad hanesyddol yn Abertawe yn cael ei gymeradwyo

Mae cynlluniau Cyngor Abertawe i achub hen adeilad diwydiannol hanesyddol ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol wedi'u cymeradwyo.

LabPlan

Mae'n bosib y gellid defnyddio Adeilad y Labordy, adeilad rhestredig Gradd II ar safle gwaith copr yr Hafod-Morfa, at ddiben arall - gan gynnwys fel bwyty - os sicrheir arian i atgyweirio'r adeiledd adfeiliedig.

Mae caniatâd cynllunio a chaniatâd adeilad rhestredig bellach wedi'u rhoi Mae'r cyngor yn awr yn gweithio i sicrhau tua £2.5m o gyllid i atgyweirio'r adeilad.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet y Cyngor dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Rydym am achub Adeilad y Labordy a sicrhau y gellir ei ailddefnyddio eto.

"Mae safle'r gwaith copr yn rhan bwysig o dreftadaeth Abertawe ac yn elfen bwysig yn stori adfywio'r ddinas sy'n werth £1 biliwn. Yn ein barn ni, fe ddaw yn gyrchfan hamdden bwysig."

Mae adeilad y Labordy'n dyddio o ail hanner yr 1800au.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM