Chwilio'r wefan
English

Cyngor Abertawe'n helpu pobl ifanc i gychwyn eu gyrfaoedd

Mae pobl ifanc yn canmol ymdrechion Cyngor Abertawe i'w helpu i ddod o hyd i waith

KickstartStThomas

Dros y saith mis diwethaf, mae'r cyngor wedi dod o hyd i leoliadau gwaith gyda busnesau lleol i dros 40 o bobl ddi-waith rhwng 16-24 oed, ac wedi sicrhau dros 200 o gyfleoedd lleoliad yn ardal Abertawe.

Mae eu rolau, dan gynllun Kickstart Llywodraeth y DU, yn amrywio o dderbynnydd meddygol i ddyluniwr graffeg. Mae'r busnesau sy'n cynnig y lleoliadau'n amrywio o gwmnïau adeiladu i'r rheini ym maes manwerthu a lletygarwch.

Dechreuodd Natalie Davies, 24 oed, ei lleoliad Kickstart gyda'r ysgol ddawns Tiny Toes, sy'n gweithredu ar draws y DU ond mae eu prif swyddfa yn Nhre-gŵyr, ym mis Mawrth. Meddai, "Mae gweithio gyda Tiny Toes drwy gefnogaeth Kickstart wedi mynd y tu hwnt i fy nisgwyliadau am ddysgu."

Dechreuodd Caitlin Morgan, 19 oed, ei lleoliad Kickstart gyda Meddygfa St Thomas y ddinas ym mis Chwefror. Meddai, "Mae'r profiad hwn wedi gwella fy hyder. Mae wedi fy ngwthio i roi cynnig ar rywbeth cwbl newydd ac rwyf wedi dysgu fy mod i'n gallu ymdopi mewn sefyllfaoedd anodd."

Dechreuodd Chloe Moses, 22 oed, leoliad gyda'r feddygfa ym mis Ebrill. Meddai, "Mae'r cyfle hwn wedi bod o fudd enfawr i fi mewn sawl ffordd, fel gwella fy annibyniaeth a'm haeddfedrwydd, yn ogystal â rhoi sgiliau newydd i fi gyda'r hyfforddiant parhaus rwyf wedi'i dderbyn, ac yn dal i'w dderbyn."

Meddai Sandra Kiley, rheolwr practis yn y feddygfa, "Rydym wedi cael dau berson ar leoliad Kickstart ac mae'r ddau ohonynt wedi ymgartrefu'n dda iawn; rydym yn falch iawn ein bod wedi cymryd rhan yn y prosiect."

Meddai Steve Jones, rheolwr gyfarwyddwr SJ Marketing, "Mae'r ddau weithiwr newydd wedi creu argraff dda iawn arnaf. Maent yn gweithio'n galed ac yn barod i ddysgu am bob agwedd ar y busnes."

Meddai Aelod y Cabinet, Robert Francis-Davies, "Mae Abertawe'n arwain y ffordd allan o'r pandemig - fel y mae ein rhaglen adfywio gwerth £1bn yn ei dangos. Rydym am helpu pobl ifanc yn Abertawe i gael swyddi - ac yn gwybod bod cyflogwyr am ein helpu hefyd."

Meddai Aelod y Cabinet, Alyson Pugh, "Rwy'n falch iawn bod cyflogwyr a phersonél yn teimlo mor gadarnhaol am ein gwaith gyda Kickstart. Bydd y cynllun hwn yn golygu mwy o sgiliau a hyder ymhlith y gweithlu lleol."

Fel Porth Kickstart cymeradwy, gall y cyngor helpu cyflogwyr i sicrhau cyllid i dalu am y lleoliadau hyn.

Mae Kickstart yn darparu arian i gyflogwyr gynnig lleoliad i'r rheini sydd ar Gredyd Cynhwysol ac sydd mewn perygl o fod yn ddi-waith yn y tymor hir. Mae'r fenter £2bn yn rhan o gynllun Llywodraeth y DU ar gyfer swyddi ar draws Lloegr, yr Alban a Chymru.

Rhagor: https://www.abertawe.gov.uk/cynllunkickstart

Ymholiadau: kickstart@abertawe.gov.uk, 01792 637112

Llun: Caitlin Morgan a Chloe Moses, sydd wedi cael lleoliad ym Meddygfa St Thomas

Wedi'i bweru gan GOSS iCM