Chwilio'r wefan
English

Rheolwr y farchnad yn ymddeol ar ôl dros 30 mlynedd

Mae'r dyn sy'n rheoli Marchnad Abertawe yn ymddeol ar ôl 31 o flynyddoedd yn y rôl

JohnBurns080721

Daeth John Burns yn oruchwyliwr y farchnad ym mis Ionawr 1990 ar ôl gwneud nifer o swyddi eraill gydag awdurdod lleol Abertawe.

Mae'n ei gadael y mis hwn yn lleoliad, ar adeg heb gyfyngiadau'r pandemig, sy'n denu tua pum miliwn o siopwyr y flwyddyn.

Y llynedd, fe'i henwyd yn farchnad dan do fawr orau Prydain gan Gymdeithas Genedlaethol Awdurdodau Marchnadoedd Prydain.

Mae'r farchnad, a reolir gan Gyngor Abertawe, yn gartref parhaol i dros 100 o fusnesau lle croesewir masnachwyr achlysurol a lle y cynhelir digwyddiadau rheolaidd.

Roedd John yn flaenllaw yn yr ymdrechion llwyddiannus i gadw busnesau hanfodol y farchnad yn gweithredu ac yn dosbarthu i gwsmeriaid drwy gydol misoedd gwaethaf y pandemig.

Meddai, "Mae wedi bod yn dda cael sgyrsiau dyddiol a rhywfaint o hwyl gyda'n stondinwyr drwy'r degawdau a chynnal ymagwedd broffesiynol.

"Mae wedi bod yn fraint i'w helpu nhw a chwsmeriaid drwy'r pandemig.

"Un o'r ffynonellau pleser parhaus i mi yw'r diolch rwyf wedi'i gael gan gwsmeriaid ar ôl i'm staff a minnau eu helpu ar yr adegau pan roedd angen galw ambiwlans ar eu cyfer nhw neu eu perthnasau."

Meddai Aelod Cabinet y Cyngor, Robert Francis-Davies, "Mae ein marchnad yn ganolbwynt hollbwysig yng nghanol y ddinas ac mae John wedi chwarae rôl bwysig yn hynny o beth.

"Rwy'n diolch iddo am ei waith caled, ei ymroddiad a'i arbenigedd drwy dri degawd o newid a gwelliant."

Ganed John yn Abertawe ac fe'i haddysgwyd yn Ysgol Gyfun Penlan.

Ei swydd gyntaf - ym 1993 - oedd fel clerc archwilio gyda chyn Gyngor Dinas Abertawe. Daeth yn arolygydd y farchnad bedair blynedd yn ddiweddarach.

Mae John yn byw yn Nhrefansel gyda'i bartner Debra. Mae ganddo ferch a dau fab mewn oed sef Anna, Joel a Daniel.

Llun: John Burns ym Marchnad Abertawe

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM