Chwilio'r wefan
 • A i Y

H

 • Ffurflen talu ar-lein am hysbysiad o gosb addysg

  Gallwch dalu eich hysbydiad o gosb trwy ddefnyddio ein ffurflen talu ar-lein.

 • Gostyngiadau Hamdden

  Gostyngiadau hamdden a gynigir gan Ddinas a Sir Abertawe.

 • Hawliau tramwy

  Mae dros 400 o filltiroedd (647km) o Hawliau Tramwy Cyhoeddus yn Ninas a Sir Abertawe. Mae'r rhwydwaith yn cael ei reoli a'i gynnal a'i gadw gan y Tîm Mynediad i Gefn Gwlad sy'n gweithio'n agos gyda thirfeddianwyr a defnyddwyr i gadw'r llwybrau mewn cyflwr da fel y gall y cyhoedd eu mwynhau.

 • Hoci dan do

  Hoci Dan Do yw amrywiad ar hoci cae sy'n cael ei chwarae dan do. Mae'r cae a'r goliau'n llai na'r fersiwn awyr agored. Yn gyffredinol, mae'r timau'n cynnwys pum chwaraewr ac un gôl-geidwad.

 • Hynt

  Mae'r cerdyn Hynt yn gwneud mynediad i wasanaethau hamdden ac adloniant yn fwy hwylus i gwsmeriaid anabl.

 • Hysbysiadau cyfreithiol a chyhoeddus
 • Pobl Hŷn

  Byw'n annibynnol gartref ac yn eich cymuned; cael y gofal a'r gefnogaeth gywir pan fo'u hangen arnoch.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM