Chwilio'r wefan
English

Gwylio cyfarfodydd ar-lein

Oherwydd COVID-19, caiff cyfarfodydd y cyngor eu cynnal o bell a'u darlledu'n fyw lle bo'n bosib.

Am gyfnod dros dro, mae Llywodraeth Cymru wedi cael gwared ar y gofyniad cyfreithiol i awdurdodau lleol gynnal cyfarfodydd corfforol gan ganiatáu i'r cyngor wneud penderfyniadau effeithiol a thryloyw ynghylch darparu gwasanaethau i breswylwyr a sicrhau bod democratiaeth leol yn parhau i ffynnu.

Y cyfarfod byw nesaf sydd ar gael i'w wylio:

Is-bwyllgor trwyddedu statudol - 13 Awst 2021 10.00 am
Pwyllgor Rhaglen Chraffu - 17 Awst 2021 4.00 pm
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio Arbennig - 24 Awst 2021 10.00 a


Rhestrir recordiadau cyfarfodydd isod.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM