Chwilio'r wefan
Information

Gweithio i Gyngor Abertawe

Chwiliwch am bolisïau a dogfennau sy'n ymwneud â gweithio i Gyngor Abertawe.

Chwilio am bolisïau'r cyngor

Chwilio am ddogfen bolisi sy'n ymwneud â gweithio i'r cyngor.

Chwilio am ddogfen gweithiwr cyngor

Chwiliwch am ddogfen sy'n ymwneud â gweithio i Gyngor Abertawe.

Adroddiad ynghylch y Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau

Mae angen i ni ddadansoddi data ein gweithlu er mwyn deall a oes bwlch cyflog rhwng y rhywiau o dan reoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Penodol ac Awdurdodau Cyhoeddus) 2017 ar gyfer cyflogwyr sydd â 250 o weithwyr neu ragor, yn seiliedig ar 'ddyddiad cipolwg'.

Cwrdd â rhai o'n staff

Mae dros 11,300 o swyddogion Cyngor Abertawe yn falch o ddarparu ystod eang o wasanaethau ar draws eich cymuned.

Ein gwerthoedd

Mae ein cynlluniau'n seiliedig ar dri gwerth clir a fydd yn arwain y ffordd rydym yn gweithio, sut byddwn yn datblygu fel sefydliad a'n penderfyniadau yn y blynyddoedd i ddod.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM