Chwilio'r wefan
English

Bydd blodau haul yn llenwi oriel ac amgueddfa yn Abertawe'r haf hwn

Mae preswylwyr Abertawe'n helpu i ychwanegu ychydig o liw naturiol at Oriel Gelf Glynn Vivian yng nghanol y ddinas.

Ivor020721

Maent wedi cyflwyno eginblanhigion blodau haul maent wedi bod yn eu tyfu eleni i drawsnewid gardd yr oriel ar Alexandra Road i bawb ei mwynhau'r haf hwn.

Fel rhan o'r prosiect celf Land Dialogues, caiff pob blodyn haul ei nodi ag enw'r person sydd wedi'i gyfrannu.

I ddechrau, rhoddwyd hadau blodau haul gan yr ardd gymunedol GRAFT yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau'r ddinas. Mae'r artist Owen Griffiths wedi croesawu dwsinau o eginblanhigion ac mae bellach yn cynllunio gosodiad byw.

Mae'r prosiect yn helpu'r lleoliad i ailagor yn ddiogel ar ôl iddo gau dros dro o ganlyniad i'r pandemig.

Mae'r sefydliadau cymunedol, elusennau a phartneriaid sy'n rhan o'r prosiect yn cynnwys YMCA Abertawe, Matt's Café, CRISIS, Cyngor Hil Cymru, cynllun rhannu bwyd Tŷ Fforest, Capel y Tabernacl Treforys, Mixtup Abertawe, gwirfoddolwyr GRAFT a chyfranogwyr grŵp cymunedol y Glynn Vivian.

Rhagor: www.glynnvivian.co.uk

Llun: Ivor Sloan, aelod o grŵp cymunedol Glynn Vivian, gyda'i eginblanhigion blodau haul sydd bellach wedi'u plannu yng ngardd yr oriel.

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM