Chwilio'r wefan
English
Information

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol

Mae Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 yn rhoi i aelodau'r cyhoedd hawliau tebyg i'r rheiny yn y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth wrth wneud cais am wybodaeth amgylcheddol.

Er bo raid i geisiadau fod yn ysgrifenedig ar gyfer y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, mae ceisiadau llafar yn dderbyniol o dan y Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol.

Mae gwybodaeth amgylcheddol yn cynnwys gwybodaeth a gofnodwyd gan y cyngor ynglŷn â:

  • Chyflwr elfennau amgylcheddol megis aer, dŵr, pridd a thir.
  • Allyriadau a gollyngiadau, sŵn, ynni, ymbelydredd, gwastraff ac unrhyw sylweddau eraill. 
  • Mesurau a gweithgareddau megis polisïau, cynlluniau a chytundebau sy'n effeithio neu sy'n debygol o effeithio ar gyflwr elfennau amgylcheddol.
  • Adroddiadau, cost a budd a dadansoddiadau economaidd a ddefnyddir yn y polisïau, y cynlluniau a'r cytundebau hyn.
  • Cyflwr iechyd a diogelwch dynol, halogi'r gadwyn fwyd a safleoedd diwylliannol a strwythurau adeiledig.

Gwnewch gais am wybodaeth a gedwir

Nid oes rhaid rhoi rheswm dros ofyn am yr wybodaeth dan sylw. Nid oes rhaid i chi ddefnyddio'r ffurflen hon - mae unrhyw gais ysgrifenedig yn ddigonol, ond drwy gwblhau'r ffurflen hon byddwch yn ein helpu i sicrhau bod eich cais yn cael ei drin yn brydlon.

Cais Rhyddid Gwybodaeth a Gwybodaeth Amgylcheddol

Wedi'i bweru gan GOSS iCM