Chwilio'r wefan
 • A i Y

E

 • Ariannu Ewropeaidd ac Allanol

  Rydym yn rhoi arweiniad a gwybodaeth ac yn dehongli amrywiaeth o ffynonellau ariannu Ewropeaidd a rhai eraill i fusnesau preifat, sefydliadau'r trydydd sector, unigolion ac asiantaethau'r sector cyhoeddus.

 • e-lyfrau, e-lyfrau llafar + e-gylchgronau

  Gall aelodau'r llyfrgell lawrlwytho e-lyfrau, e-lyfrau llafar ac e-gylchgronau am ddim.

 • Etholiadau a Phleidleisio

  Mae swyddfa'r Gwasanaethau Etholiadol yn goruchwylio cynnal etholiadau ar gyfer Dinas a Sir Abertawe. Maent hefyd yn gyfrifol am reoli'r Gofrestr Etholiadol.

 • Gwybodaeth am eira

  Cau ysgolion, rhoi gwybod am ddiffygion a chyngor ar gyfer eira ac amodau rhewllyd.

 • Tir ac Eiddo ar werth neu brydles

  Cyfle i ddod o hyd i dir masnachol a diwydiannol sydd ar gael i'w prynu neu rentu yn Ardal Abertawe.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM