Chwilio'r wefan
 • A i Y

D

 • Canol Dinas Abertawe

  Mae canol dinas Abertawe'n cynnig amrywiaeth gwych o siopau, caffis, bwytai a barau. A chydag amgueddfeydd, orielau, sinemâu a thŷ poeth trofannol dan do oll o fewn pellter cerdded, mae digonedd o bethau i bawb eu mwynhau.

 • Canolfan Dylan Thomas

  Mae'r Ganolfan Dylan Thomas. Rheolir yr adeilad ei hun gan Brifysgol Cymru.

 • Chwaraeon dŵr

  Mae gan Fae Abertawe a Phenrhyn Gŵyr yr ail amrediad llanw mwyaf yn y byd sy'n eu gwneud yn berffaith ar gyfer chwaraeon dŵr fel syrffio, hwylio a barcudfyrddio.

 • Cyngor ar ddyledion

  Cefnogaeth a chyngor am ddim ar reoli dyled i bobl y mae ganddynt bryderon ynghylch arian neu ddyled.

 • Digwyddiadau a gweithgareddau

  Mae llu o ddigwyddiadau a gweithgareddau i chi eu mwynhau yn Abertawe.

 • Digwyddiadau yn Abertawe

  Cewch gipolwg ar ein rhaglen o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar draws Abertawe.

 • Diogelu Oedolion

  Mae Diogelu Oedolion yn derm sy'n cael ei ddefnyddio i esbonio sut mae asiantaethau (fel yr heddlu, y Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Gwasanaeth Iechyd) yn ogystal â'r gwaith cyhoeddus cyffredinol yn gweithio gyda'i gilydd i gadw oedolion sy'n wynebu risg yn ddiogel rhag perygl esgeulustod neu gam-drin.

 • Diogelu Plant - Yn pryderu am blentyn neu berson ifanc?

  Mae pawb yn gyfrifol am sicrhau bod plant yn ddiogel ac yn cael eu hamddiffyn diogelu plant yw'r enw am hyn.

 • Diogelwch ffyrdd

  Mae nifer o gyrsiau ar gael i'ch helpu i wella'ch diogelwch ar y ffordd, p'un a ydych chi'n yrrwr, yn gerddwr neu'n feiciwr.

 • Newidiadau domestig

  Rydym yn cynnig cyngor ar sawl agwedd ar waith adeiladu domestig gan gynnwys newidiadau i'r llofft, diogelwch trydanol, newid ffenestri a drysau ac adeiladau sy'n cael eu heithrio.

 • Trefnu digwyddiad a defnyddio mannau agored

  Mae Abertawe'n croesawu ac yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol a gallwn eu cefnogi mewn sawl ffordd wahanol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM