Chwilio'r wefan
Phone

Dod o hyd i fanylion cyswllt yr ysgol

Manylion am ein holl ysgolion yn Abertawe.

Cewch hyd i restr gyflawn o'r ysgolion drwy glicio ar y categori perthnasol.

Ysgolion Cynradd

Rhestr lawn o ysgolion cynradd yn Abertawe

Ysgolion Cynradd a Gynorthwyir yn Wirfoddol

Rhestr lawn o ysgolion cynradd a gynorthwyir yn wirfoddol yn Abertawe

Ysgolion Cynradd Cymraeg

Rhestr lawn o Ysgolion Cynradd Cymraeg yn Abertawe.

Ysgolion Uwchradd

Rhestr lawn o'r Ysgolion Uwchradd yn Abertawe

Ysgolion Uwchradd a Gynorthwyir yn Wirfoddol

Rhestr lawn o Ysgolion uwchradd a gynorthwyir yn wirfoddol yn Abertawe.

Ysgolion Uwchradd Cymraeg

Rhestr lawn o Ysgolion Uwchradd Cymraeg yn Abertawe.

Ysgolion Arbennig

Rhestr lawn o'r Ysgolion Arbennig yn Abertawe

Ysgolion Unedau Cyfeirio Disgyblion

Rhestr lawn o'r Ysgolion Unedau Cyfeirio Disgyblion yn Abertawe

Cyfleusterau addysgu arbenigol

Mae gan nifer o ysgolion prif ffrwd adnoddau, cyfleusterau a staff a hyfforddwyd yn arbennig i ddiwallu anghenion plant ag anawsterau dysgu arbennig.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM