Chwilio'r wefan
English

Y diweddaraf am Coronafeirws #YmaIAbertawe

Yr wybodaeth ddiweddaraf

Mae bwletin dyddiol y cyngor wedi symud i gylchlythyr wythnosol drwy e-bost.

I dderbyn y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf gennym, cofrestrwch ar gyfer ein e-bost yma: www.abertawe.gov.uk/ebost

Gallwch hefyd gael yr wybodaeth ddiweddaraf drwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol:

facebook
www.facebook.com/cyngorabertawe1

Twitter
https://twitter.com/CyngorAbertawe

 

Y datganiadau a'r datganiadau i'r wasg diweddaraf am Coronafeirws


Anogir preswylwyr a rhieni i ddilyn canllawiau cadw pellter cymdeithasol diwygiedig y llywodraeth a dylai unrhyw un sy'n profi symptomau barhau i ddilyn cyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru sydd ar gael yma: Yr wybodaeth ddiweddaraf am Coronafeirws Newydd (COVID-19) gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Os ydych yn pryderu y gall fod gennych Coronafirws, gallwch wirio'ch symptomau gan ddefnyddio gwiriwr symptomau GIG Cymru.

Gwiriwr Symptomau Coronafeirws COVID 19 GIG Cymru

Os oes gennych symptomau Coronafeirws, dilynwch gyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru: Cyngor hynanynysu

Dylech ffonio 111 dan yr amgylchiadau hyn yn unig:

  • os rydych yn teimlo na allwch ymdopi â'ch symptomau gartref
  • os yw eich cyflwr yn gwaethygu
  • os nad yw'ch symptomau'n gwella ar ôl 7 niwrnod.

Fideo BSL COVID-19 o Iechyd Cyhoeddus Cymru

Wedi'i bweru gan GOSS iCM