Chwilio'r wefan
English

Creu Lleoedd a Threftadaeth

Mae'r Tîm Creu Lleoedd a Threftadaeth yn darparu cyngor arbenigol gan arbenigwyr ar amrywiaeth o agweddau ar bob graddfa ym mhob ardal yn Abertawe. Mae gwaith y tîm yn sicrhau bod egwyddorion creu lleoedd yn sylfaen i benderfyniadau'r adran gynllunio, a bod treftadaeth unigryw a chyfoethog Abertawe'n cael ei chadw a'i gwella ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM