Chwilio'r wefan
English

​​​​​​​Ardal fywiog y dyfodol yn adlewyrchu treftadaeth ddiwydiannol Gymreig a chyfoethog y ddinas

Bydd cenedlaethau o deuluoedd Abertawe a helpodd yr ardal i ddod yn ganolfan ddiwydiannol o fri yn cael eu cydnabod yn enw'r ardal newydd, fywiog sy'n cael ei chreu yng nghanol y ddinas.

CoprBayLogo

Bydd ei henw'n adlewyrchu eu treftadaeth Gymreig a'r diwydiant ffyniannus yr oedd cannoedd ar filoedd o bobl wedi chwarae rôl allweddol ynddo.

Bae Copr fydd yr enw ar yr ardal hon, diwydiant a helpodd Abertawe i gyfrannu at y chwyldro diwydiannol.

Bydd yr ardal yn darparu adloniant, gwaith a chartrefi i breswylwyr heddiw a chenedlaethau'r dyfodol.

Abertawe Ganolog yw'r teitl gweithredol a roddwyd hyd yn hyn i Gam Un Bae Copr, sy'n cynnwys arena â lle i 3,500 o bobl, parcdir, cartrefi, unedau masnachol, lle parcio a phont dirnod. Cyngor Abertawe sy'n gyfrifol am y cynllun.

Heddiw datgelwyd brand lle a logo newydd sbon yr ardal a ddyluniwyd gan y cwmni o'r Mwmbwls, Kneath Associates.

Bydd ail gam y prosiect yn dilyn, gyda rhagor o gartrefi mannau gwaith a chyfleoedd masnachol.

Meddai Arweinydd y Cyngor, Rob Stewart, "Mae Bae Copr yn cysylltu gorffennol ein dinas â'i dyfodol - gan fod y cynllun ei hun yn cysylltu canol ein dinas â'r môr.

"Mae treftadaeth Gymreig a diwydiannol yr ardal hon yn bwysig i bobl leol ac roeddem am gydnabod hyn gydag enw'r cynllun.

"Mae'r ddwy wedi helpu i lunio'n dinas - a bydd Bae Copr yn gatalydd ar gyfer ein dyfodol.

"Mae'r enw hefyd yn adlewyrchu'r cyffyrddiadau pensaernïol niferus drwy'r ardal fel lliw'r bont ac adeileddau allweddol eraill.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet y Cyngor dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Diolchwn i'r dylunwyr graffig yn Kneath Associates.

"Mae eu logo a fydd yn ymddangos o gwmpas yr ardal newydd ac mewn deunyddiau marchnata, yn dod â phopeth at ei gilydd - yr enw, traeth eang ein dinas a phont dirnod Bae Copr a fydd yn rhychwantu Oystermouth Road o'r flwyddyn nesaf."

Roedd y tîm sy'n gweithio ar y prosiect adfywio ynghyd â'r artist a aned yn Abertawe, Marc Rees, a helpodd i ddylunio'r bont gyda'r penseiri ACME, ymhlith y rheini a helpodd i lunio'r brandio a'r gwaith graffig.

I helpu i lunio'r enw, gwahoddwyd nifer o gynrychiolwyr cymunedol i gymryd rhan mewn grŵp ffocws. Roeddent yn amrywio o artistiaid i weithwyr mewn atyniadau lleol fel Amgueddfa Abertawe. Roedd BID (Rhanbarth Gwella Busnes) Abertawe hefyd yn rhan o hyn ynghyd â chynghorwyr, swyddogion y cyngor a thîm y prosiect gan gynnwys y rheolwr datblygu RivingtonHark.

Chwaraeodd Cwm Tawe Isaf rôl hollbwysig yn Chwyldro Diwydiannol Prydain yn ystod y 18fed a'r 19eg ganrif. Erbyn canol y 1800au, roedd 11 gwaith copr mawr ger afon Tawe, yn cynhyrchu tua hanner cynnyrch y byd o gopr wedi'i doddi.

 

Cymaint oedd pwysigrwydd y diwydiant hwn, y daeth Abertawe i'w hadwaen dan y llysenw Copropolis.

 

Mae'r diwydiant hwn bellach wedi diflannu ac wedi'i ddisodli'n bennaf gan ddatblygiadau modern - ac yn awr mae £1 biliwn yn cael ei wario i adfywio'r ddinas, a channoedd ar filoedd o bunnoedd yn cael eu buddsoddi gan y sectorau preifat a chyhoeddus.

Mae Bae Copr yn rhan bwysig o hynny. Mae'r arianwyr yn cynnwys y cyngor, Llywodraeth Cymru, Rhaglen Ddinesig Bae Abertawe sy'n rhaglen fuddsoddi gwerth £1.3 biliwn gan y sectorau cyhoeddus a phreifat.

Bwriedir i Gam Un Bae Copr agor yn ystod ail hanner y flwyddyn nesaf.

Rhagor: www.coprbayswansea.com/cy/.

 

 

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM