Chwilio'r wefan
English
Magnifying glass

Cofrestru Tir Comin

Cynhelir chwiliadau tir comin i bennu a yw eiddo ar dir comin neu'n gyfagos â thir comin.

Os ydych am i ni chwilio drwy'r Gofrestr Tir Comin, bydd angen ffurflen CON 29(O) (Ymchwiliadau Dewisol yr Awdurdod Lleol) arnoch. Darperir y ffurflenni hyn gan Ddogfenwyr Cyfreithiol. Mae Cwestiwn 22 yn ymdrin yn benodol â thir comin a meysydd trefi a phentrefi. Dylai'r ffurflen gynnwys cynllun wedi'i ddyblygu, ar fap Arolwg Ordnans (OS) os yn bosib, yn nodi'r ardal i'w chwilio.

Gallwch wneud cais am chwiliad mewn dwy ffordd:

  • fel rhan o chwiliad Pridiannau tir lleol lle cyflwynir y ffurflen CON29(R) (Ymchwiliadau Gofynnol yr Awdurdod Lleol) a ffurflen CON29(O) gyda'i gilydd; neu
  • fel chwiliad annibynnol ar y ffurflen CON29(O) (lle caiff ei chyflwyno heb y ffurflen CON29(R)).

Yna byddwn yn cynnal y chwiliad ac yn anfon y canlyniad yn ôl atoch o fewn 4-5 niwrnod gwaith.

Fel arall, efallai y byddwch yn dewis cynnal chwiliad personol lle gallwch wirio'r Gofrestr Tir Comin eich hun. Fodd bynnag, dylech nodi y bydd rhaid gwneud apwyntiad. Ni chodir tâl am chwiliadau personol.

Dylid gwneud apwyntiadau ar gyfer chwiliadau personol er mwyn sicrhau bod staff ar gael. Gellir cynnal chwiliadau personol rhwng 10.00am a 12.00pm, a 2.00pm a 4.00pm, dydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau banc).

Chwiliadau Hawliau Pori

Cynhelir chwiliadau hawliau pori i bennu a oes gan dir fudd hawliau dros dir comin. Ni chaiff chwiliadau hawliau pori eu cynnwys mewn ffurflen statudol; ond drwy anfon llythyr a chynllun ymlaen y gellir ateb yr ymholiad am hawliau.

Ffïoedd Chwilio

Math o chwiliad neu ymholiadFfi
Ffurflen CON29(O) (chwiliad annibynnol)£43.20
Chwiliad personolAm ddim
Chwiliadau Hawliau Pori£25.50

Ffïoedd prynu copi o Gofrestr Tir Comin neu ei Fap Cofrestru

Copïau gofynnolFfi
Detholiad o fap cofrestru£14.50
Map cofrestru llawn£19.50
Cofrestr tir comin ysgrifenedig£11.50 am y 10 dudalen gyntaf a £0.75 y dudalen wedyn

Dylid gwneud sieciau'n daladwy i 'Dinas a Sir Abertawe'.

Cwblhau chwiliad tir comin drwy'r post

 Bydd rhaid i chi anfon y dogfennau canlynol i'r tîm cofrestru tir comin:

  1. Ffurflen CON29(O) wedi'i chwblhau a'i dyblygu (ar gael gan Ddogfenwyr Cyfreithiol).
  2. Map wedi'i ddyblygu yn nodi'r ardal o dir i'w chwilio, ar fap OS os yn bosib. 
  3. Y ffi berthnasol (gweler uchod).

Byddwn yn cynnal y chwiliad ac yn anfon canlyniad atoch o fewn 4-5 niwrnod gwaith.

Gweithio ar dir comin

Dylid cyfeirio ymholiadau ynghylch datblygu neu gynnal gwaith (e.e. ffensio) ar dir comin i Arolygiaeth Gynllunio Llywodraeth CymruYn agor mewn ffenest newydd sy'n pennu achosion o'r fath o dan ddarpariaeth statudol Deddf Tiroedd Comin 2006.

Meysydd trefi neu bentrefi

Rydym hefyd yn prosesu ceisiadau ar gyfer cofrestru meysydd trefi neu bentrefi a gyflwynir o dan Is-adran 15 Deddf Tiroedd Comin 2006. 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM