Chwilio'r wefan
English

​​​​​​​Hwb ar gyfer y gwyliau wrth i'r castell hanesyddol ailagor

Mae Castell Ystumllwynarth, un o gestyll hanesyddol Abertawe, yn ailagor ei gatiau ar gyfer teithiau tywys drwy gydol gwyliau'r haf.

Oystermouth Castle Daisies (CCS)

O ddydd Llun 26 Gorffennaf, bydd ymwelwyr yn gallu clywed straeon lliwgar hanes hir y castell diolch i dywyswyr gwirfoddol profiadol Cyfeillion Castell Ystumllwynarth.

Er mwyn cadw ymwelwyr a phersonél yn ddiogel yn yr atyniad sy'n dyddio o'r 12fed ganrif, cynhelir pob taith dywys gan ddilyn canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru ar gyfer y pandemig.

Meddai Aelod Cabinet y Cyngor, Robert Francis-Davies, "Mae hyn yn newyddion gwych i breswylwyr Abertawe a'r rheini sy'n ymweld â'r ddinas. 

"Mae'r castell yn un o'r goreuon yng Nghymru - mae'n heneb ragorol mewn lleoliad urddasol. Mae nodweddion arbennig yn cynnwys celf graffiti a grisiau preifat o'r 14eg ganrif sy'n arwain o gromgelloedd i gyn-neuaddau gwledda.

"Mae wedi bod ar gau dros dro i ymwelwyr oherwydd y pandemig, ond mae gwaith hanfodol yn parhau yn awr i ddiogelu a chadw'r heneb bwysig hon."

Disgwylir i deithiau tywys gael eu cynnal ar ddydd Llun, dydd Mercher a dydd Sadwrn. Byddant yn para tua 45 munud, o 10.30am, 11.45am, 2pm a 3.15pm.

Mae mesurau diogelwch yn cynnwys cadw pellter cymdeithasol, system unffordd a hylif diheintio dwylo. Anogir pobl i wisgo mwgwd gan fod y teithiau'n cynnwys nodweddion amgaeëdig.

Mae canolfan ymwelwyr y castell, Capel Alina a'r bont wydr ar gau ar hyn o bryd o ganlyniad i waith cadwraeth hanfodol sy'n mynd rhagddo. Esbonnir manylion y gwaith hwn yn ystod pob taith.

Rhaid prynu tocynnau ar-lein o flaen llaw. Gall  plant dan bump oed fynd i mewn am ddim. Dylai ymwelwyr aros gyda thywyswyr yn ystod y teithiau. Gellir cadw lle yn: abertawe.gov.uk/castellystumllwynarth

Cyngor Abertawe sy'n rheoli'r castell ac mae'n gweithio mewn partneriaeth â Chyfeillion Castell Ystumllwynarth sy'n gyfrifol am weithrediad dyddiol yr atyniad.

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM