Chwilio'r wefan
English

Ymgyrch codi arian newydd i gefnogi prosiectau cymunedol Abertawe

Mae'r fenter codi arian, Cyllido Torfol Abertawe, wedi lansio ymgyrch codi arian newydd a fydd yn gweld syniadau dan arweiniad y gymuned yn helpu'r ddinas i ddod yn fwy bywiog, cydnerth a chysylltiedig.

eBike

Fe'i harweinir gan Gyngor Abertawe drwy weithio mewn partneriaeth â Spacehive, llwyfan codi arian blaenllaw'r DU.

Mae Cyllido Torfol Abertawe'n rhoi cyfle i breswylwyr lleol â syniadau am sut i wella'u cymuned sicrhau cymorth ariannol drwy lwyfan ar-lein Spacehive.

Mae'r cyngor wedi neilltuo £55,000 i raglen Abertawe ar gyfer y flwyddyn nesaf, ac mae rhoddion o hyd at £5,000 ar gael ar gyfer prosiectau unigol.

Mae'r cyngor a Spacehive yn gwahodd y rheini y mae ganddynt syniadau i ddod i weithdai codi arian am ddim y mis hwn; bydd y gweithdai hyn yn trafod syniadau am brosiectau ac yn cynnig cyngor ac arweiniad gan arbenigwyr Spacehive.

Cynhelir y gweithdai ar 6 a 15 Gorffennaf.

Meddai Leonie Ramondt, crëwr prosiect cyllido torfol a sicrhaodd cysgod beiciau ac e-feiciau ym Mount Pleasant, "Mae Cyllido Torfol Abertawe wedi bod yn llwyfan gwych ar gyfer troi ein syniad bach yn brosiect sydd wedi ennill cefnogaeth y gymuned a busnesau."

Meddai Andrew Stevens, Aelod Cabinet y Cyngor dros Wella Busnes a Pherfformiad, "Rydym yn gyffrous ein bod yn lansio rownd ariannu Cyllido Torfol Abertawe gyda Spacehive. Rwy'n edrych ymlaen at weld yr amrywiaeth o syniadau y mae'r preswylwyr yn eu cyflwyno."

Cadw lle mewn gweithdy: www.bit.ly/CFswansea

Dylai busnesau a phobl eraill â diddordeb mewn cefnogi prosiectau ochr yn ochr â'r cyngor e-bostio partner@spacehive.com 

Llun: Leonie Ramondt. Llun: Matt Eynon 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM