Chwilio'r wefan
English

Golwg o'r awyr - mwy o gynnydd ar safle Bae Copr

Mae gwaith yn parhau ar safle eich arena newydd sbon yn ardal Bae Copr y ddinas sy'n dod i'r amlwg, fel y gwelwch o'n delweddau diweddaraf a dynnwyd gan ddrôn.

CoprBayJuly2021

Mae'r ffilm ddramatig yn dangos datblygiad y rhodfeydd crwn ac ardaloedd tirlunio'r parc arfordirol newydd - bydd hwn yn eistedd ar ben maes parcio deulawr.

Gwelir hefyd y nifer cynyddol o baneli alwminiwm lliw aur gyda thros 90,000 o oleuadau LED a fydd yn ffurfio croen allanol yr arena.

Mae pont Bae Copr i'w gweld yn glir, ac ochr yn ochr â hi mae'r twr a fydd yn cynnwys cartrefi a busnesau sy'n canolbwyntio ar letygarwch. Drws nesaf i hyn gallwch weld y maes parcio aml-lawr mawr.

Yr wythnos diwethaf gwnaethom gyhoeddi y bydd caffi-fwyty'r parcdir - y gellir ei weld yn cael ei adeiladu yn y ffilm - yn cael ei redeg gan yr arbenigwyr lletygarwch, Ryan a Lucy Hole, o Abertawe.

Meddai Arweinydd y Cyngor, Rob Stewart, "Mae'n wych gweld Bae Copr yn datblygu fesul wythnos; bydd yn gatalydd pwerus i raglen adfywio gwerth £1bn y ddinas sydd eisoes yn denu buddsoddiad sylweddol i'r ddinas."

Mae ardal cam un Bae Copr gwerth £135miliwn sy'n dod i'r amlwg yn cael ei datblygu gan Gyngor Abertawe a'i chynghori gan y rheolwr datblygu, RivingtonHark.

Mae'r gwaith adeiladu, sy'n cael ei arwain gan Buckingham Group Contracting Limited, wedi'i glustnodi i'w gwblhau eleni .

Ambassador Theatre Group (ATG) fydd yn gyfrifol am redeg yr arena â lle i 3,500 o bobl.

Y cyngor sy'n ariannu cam un Bae Copr, a daw rhywfaint o'r cyllid ar gyfer yr arena o Fargen Ddinesig Bae Abertawe. Ariennir y bont dirnod, sy'n rhan o'r cynllun, yn rhannol gan grant Teithio Llesol Llywodraeth Cymru.

Rhagor o wybodaeth: www.coprbayswansea.com

Ffilm: https://youtu.be/j-d52Cr6Wlw 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM