Chwilio'r wefan
English

Bowling for Soup

Mae tywysogion pop-pync Tecsas, Bowling For Soup, yn mynd ar daith o gwmpas trefi glan môr y DU yn 2022 a chynhelir un o'r perfformiadau yn Neuadd Brangwyn Abertawe.

Bowling for Soup
19 Ebrill 2022
7.00PM.
Neuadd Brangwyn
Guildhall Road South, Abertawe, SA1 4PE

Tocynnau £31.50

Buy Tickets Button Welsh

Perfformiad lle mae pawb yn sefyll, gyda llwyfan i gadeiriau olwyn. Rhaid i blant dan 14 oed fod yng nghwmni oedolyn (18+ oed).

Cânt eu cefnogi gan Lit,banc roc o Orange County sy'n enwog am eu caneuon My Own Worst Enemy, Miserable ac Over My Head, sy'n boblogaidd yn fyd-eang. Bydd The Dollyrots, ffrindiau a chydweithredwyr tymor hir Bowling For Soup, hefyd yn dod â'u caneuon pync heintus i drefi glan môr y DU ar gyfer yr hyn a fydd y daith orau yng ngwanwyn 2022.

Mae Jared Reddick yn edrych ymlaen at ddychwelyd i'r DU,

"Mae'n gyfnod mor ryfedd. Bydd y dyddiadau hyn yn nodi 14 mis ers ein sioeau byw diwethaf. Mae'n anodd iawn deall hynny. Dwi'n methu aros i fod ar y llwyfan unwaith eto ac yn perfformio o flaen cynulleidfaoedd y DU - nhw yw'r cefnogwyr gorau ar y blaned, mae pawb yn gwybod 'ny! Hefyd... LIT! A'n ffrindiau gorau, The Dollyrots. Alla i ddim meddwl am ffordd well o ailddechrau'n perfformiadau! Gallwch fod yn hollol sicr y byddwn yn dilyn unrhyw ganllawiau diogelwch sy'n dal i fod ar waith yn ystod y daith hon! Gadewch i ni FYND AMDANI!"

Ffôn: 01792 475715
Wedi'i bweru gan GOSS iCM