Chwilio'r wefan
English

Newid i'r ffordd yn golygu siopa Nadolig cyflymach i fodurwyr

Bydd siopwyr Nadolig yn Abertawe sy'n ystyried gwario'u harian yn siopau canol y ddinas ar eu hennill oherwydd gwelliant ffordd.

Gwnaed gwelliannau i ffordd sy'n arwain o faes parcio aml-lawr allweddol i brif ffordd Oystermouth Road.

Mae Cyngor Abertawe wedi gweithio gyda'r contractwyr Buckingham Group Contracting Ltd i orffen y newidiadau amserol i Albert Row.

O'r blaen roedd ganddi un lôn o draffig yn bwydo i mewn i'r brif ffordd - erbyn hyn mae ganddi ddwy.

Mae hyn yn golygu bod modd gadael maes parcio aml-lawr y Cwadrant yn gynt ac felly bydd lleoedd parcio'n cael eu gwacá'n gynt i fodurwyr sy'n aros i fynd i mewn i'r maes parcio a'r siopau. Roedd gwaith cynharach eleni wedi gwella llif y traffig ar stryd gyfagos Wellington Street - sydd bellach yn stryd ddwy ffordd rhwng West Way a mynedfa ac allanfa'r maes parcio aml-lawr.

Gwnaed yr holl waith fel rhan o brosiect Cam Un Bae Copr gwerth £135 miliwn, sy'n cyflwyno arena dan do, parcdir newydd, unedau masnachol, cartrefi ac oddeutu 1,000 o leoedd parcio ar gyfer yr arena y flwyddyn nesaf.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM